Wentylacja pokrycia dachowego a montaż EuroFali – czyli jak prawidłowo to wykonać. Obiekty  budowlane  i  dachy  przeznaczone  do  powszechnego  użytkowania muszą  posiadać  poprawną  wentylację zabezpieczającą   przed   gromadzeniem się   szkodliwej   wilgoci   skroplinowej. Dzięki kształtowi płyt EuroFala wentylacja grawitacyjna  połaci  dachowej  zachodzi samoczynnie – patrz rys.4.

Wskazane  jest,  aby  na  całej  powierzchni połaci  dachowej,  powietrze  wentylujące rozkładało  się  równomiernie.  W  wielu przypadkach dzięki kształtowi zastosowanych  płyt  EuroFala  warunek  ten  jest spełniony  bez  ponoszenia  dodatkowych kosztów. Uwaga:   o   prawidłowym   sposobie wentylacji  budynku  decyduje  projektant.

Lokalizacja otworów wentylacyjnych

Aby zagwarantować wystarczającą i funkcjonalną  wentylację  nie  wolno  zamykać wlotów  powietrza  w  okapie  i  wylotów w kalenicy / narożu. Jeżeli stosuje się pianki uszczelniające  lub  zaprawę  cementowo-wapienną należy zapewnić cyrkulację  powietrza  w inny sposób. Można np.  zastosować szczeliny w   podbitce   okapu   lub   kominki w kalenicy.

Wlot powietrza przy okapie

Za   pomocą   grzebienia   okapowego zastosowanego  pod  płytami  EuroFala zapobiega się wchodzeniu pod połać dachu ptaków.  Zapewnia  się również  równomierny wlot powietrza wentylującego w obszarze okapu – patrz rys.5.  Zastosowanie uszczelki falistej pod płytami EuroFala zapobiega wchodzeniu pod połać dachu ptaków oraz wnikaniu  deszczu  i  śniegu.  Jednak  stosowanie  tego  rodzaju  zabezpieczenia  utrudnia   swobodny   przepływ   powietrza wentylującego w obszarze okapu – patrz rys.6.  W  takiej  sytuacji  odpowiednią powierzchnię  otworów  wentylacyjnych uzyskuje  się  przez  zastosowanie  szczelin lub kratek wentylacyjnych w podbitce.

Wylot powietrza przy kalenicy i narożu

Za pomocą taśmy kalenicowej uszczelniająco-wentylacyjnej   zastosowanej   pod gąsiorami wykończeniowymi zapobiega się wchodzeniu  pod  połać  dachu  ptaków, wnikaniu deszczu i śniegu.  Zapewnia się także równomierny   wylot   powietrza wentylującego   w   obszarze   kalenicy i naroża – patrz rys.7.

Jeżeli powierzchnia otworów wentylacyjnych w kalenicy jest niewystarczająca to należy  zastosować  kominki  wentylacyjne LV 200/160. – patrz rys.8.

Szczelina wentylacyjna

Jeżeli budynek posiada izolację cieplną (np. z  wełny  mineralnej  lub  pianki  poliuretanowej)  należy  przyjąć  zasadę,  że  średnia wysokość szczeliny wentylacyjnej między izolacją  cieplną,  a  spodem  płyt  EuroFala powinna  wynosić  min.  50mm. – patrz rys.9. W  przypadku  stosowania  wełny mineralnej zaleca się również stosowanie warstwy wstępnego krycia.

Określenie właściwej powierzchni otworów wentylacyjnych

Do  wentylacji  spodniej  strony  pokrycia dachowego  należy  zapewnić  minimum 1/500  powierzchni  przynależnej  połaci dachowej  (pppd)  w  okapie  /  koszu oraz   minimum   1/2000   powierzchni przynależnej  połaci  dachowej  (pppd) w kalenicy / narożu – patrz rys.11.  oraz tab.2.  Jeżeli powyższe minimalne wymagania z ważnych względów nie mogą być spełnione należy stosować płyty EuroFala niemalowane. Płyty te cechują  się  lepszą dyfuzją pary wodnej niż płyty malowane. Uwaga:  otwory  wentylacyjne  (wlotowe  /  wylotowe)  powinny  być  równomiernie rozłożone  na  całej  długości  okapu  / kalenicy.

Wentylacja pomieszczeń pod pokryciem dachowym

W  rozdziale  wentylacja  dachu  opisano wyłącznie     zagadnienia     związane z   wentylacją   pokrycia   dachowego. Konieczne  jest  również  zaprojektowanie i  wykonanie  odpowiedniej  wentylacji pomieszczeń  pod  pokryciem  dachowym. Z  uwagi  na  różnorodność  budynków wentylację  pomieszczeń  realizuje  się na  wiele  sposobów  (np.  kratki,  kurtyny, czerpnie,  wyrzutnie,  kominy,  wentylacja kalenicowa,   wentylacja   mechaniczna). Każdorazowo,  zarówno  o  wentylacji pokrycia  dachowego  jak  i  pomieszczeń pod  pokryciem  dachowym  decyduje projektant  na  podstawie  stosownych przepisów i polskich norm.

Uwaga: jeżeli otwory wentylacyjne są zabezpieczone przed owadami lub ptakami  (np. grzebieniem  okapowym,  kratką  wentylacyjną,  taśmą  perforowaną,  taśmą  kalenicową) to  powierzchnię  otworów  wentylacyjnych  należy  odpowiednio  zwiększyć  tak,  aby uwzględniały  przepustowość  (powierzchnię  czynną  /  powierzchnię  wentylacji)  tych zabezpieczeń. Czasami jest to nawet 50%.

O prawidłowej konstrukcji przy montażu EuroFali znajdziesz tutaj: https://budujodpowiedzialnie.pl/blog/konstrukcja-dachu-a-montaz-eurofali/

Więcej na temat EuroFali znajdziesz tu: https://budujodpowiedzialnie.pl/blog/ekologiczne-i-ekonomiczne-pokrycie-dachowe/

Po więcej inspiracji wejdź na www.cembrit.pl