Kalendarz dni i godzin pracy w danym roku kalendarzowym jest niezbędny nie tylko do zaplanowania urlopu (najczęściej z wykorzystaniem tzw. długich weekendów), ale również do właściwego rozplanowania czasu pracy dla pracownika w konkretnym okresie rozliczeniowym. Ile dni i godzin roboczych jest w 2021 roku? Sprawdź. 

Godziny pracy 2021

Dokładne określenie ilości godzin i dni pracy w danym roku kalendarzowym jest niezbędne do tego, by zaplanować i rozliczyć czas pracy pracownika, zgodnie z wymiarem czasu pracy, na jaki jest zatrudniony. Sprawa wydaje się łatwiejsza w przypadku pracowników na pełen etat niż zatrudnionych tylko na jego część, jednak również w tym przypadku dokładne wyliczenie jest niezbędne i daje podstawę do dalszych wyliczeń.

W 2021 roku przypadają dokładnie 252 dni pracujące, a łączny czas pracy to w tym przypadku 2016 godzin. W tym ustaleniu odliczono 2 dni: za Boże Narodzenie oraz Święto Pracy, które przypadały w sobotę.

W ustaleniu dni i godzin pracy w danym roku nie uwzględnia się sobót i niedziel oraz innych dni ustawowo wolnych (w tym świąt stałych i ruchomych).

Kalkulator dni

Mówiąc o okresie rozliczeniowym czasu pracy, wskazuje się na przedział czasu, w którym pracownik zobowiązany jest do wypracowania określonej liczby godzin pracy. Co do zasady przyjmuje się, że okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.

W przypadku osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę na pełen etat, okres rozliczeniowy wylicza się następująco:

 • 1 dzień roboczy to 8 godzin;
 • 1 tydzień roboczy to maksymalnie 40 godzin;
 • 1 miesiąc pracy to: 40 x liczba tygodni.

W każdym miesiącu odlicza się święta przypadające w ciągu tygodnia roboczego (od poniedziałku do piątku) oraz w soboty. Jeśli święto wypada w sobotę, pracownik może odebrać dodatkowy wolny dzień.

Wymiar czasu pracy 2021

Jak wygląda wymiar czasu pracy w 2021 roku z uwzględnieniem konkretnych miesięcy? Obrazuje to poniższa tabela.

Miesiąc Liczba godzin pracujących Liczba dni pracujących Dni wolne od pracy
Styczeń 2021 152 19 12
Luty 2021 160 20 8
Marzec 2021 184 23 8
Kwiecień 2021 168 21 9
Maj 2021 152 19 12
Czerwiec 2021 168 21 9
Lipiec 2021 176 22 9
Sierpień 2021 176 22 9
Wrzesień 2021 176 22 8
Październik 2021 168 21 10
Listopad 2021 160 20 10
Grudzień 2021 176 22 9

Jeśli w dniu innym niż niedziela przypada dzień ustawowo wolny od pracy, to za ten dzień pracownikowi należy się obniżenie wymiaru pracy (w danym okresie rozliczeniowym) o 8 godzin. W takim miesiącu pracownik może wykorzystać więc dodatkowy dzień urlopu, lub może wyznaczyć mu go pracodawca.
Dni wolne od pracy w 2021 roku to:

 • 1 stycznia – Nowy Rok
 • 6 stycznia – Święto Trzech Króli
 • 4.04 i 5.04 – pierwszy i drugi dzień Wielkiej Nocy
 • 1 maja – Święto Pracy
 • 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja
 • 23 maja – Zielone Świątki
 • 3 czerwca – Boże Ciało
 • 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
 • 1 listopada – Wszystkich Świętych
 • 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości
 • 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia
 • 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia.