Zapoznaj się z naszymi celami i założeniami tego bloga.

Naszym celem jest podnoszenie świadomości społecznej w zakresie zrównoważonego budownictwa, szczególnie w aspekcie ekologicznym, ale również zdrowotnym, ekonomicznym i społecznym.

Zdrowe budynki to nie tylko optymalne elementy konstrukcyjne, odpowiednie wyposażenie czy właściwe środki do pielęgnacji powierzchni zewnętrznych czy wewnętrznych. To również rozsądne użytkowanie budynków i sprzętów oraz wiedza na temat codzienności, którą często w prosty sposób możemy ulepszyć. A wszystko ma swój początek już na etapie doboru materiałów i przeznaczenia budynku pod konkretny cel.

Tym samym zależy nam na edukacji w zakresie wyposażenia domów w elementy energooszczędne, proekologiczne i prozdrowotne. Chcielibyśmy zwrócić uwagę na szereg aspektów związanych z użytkowaniem domów, mieszkań i budynków użyteczności publicznej, jakie codziennie wpływają na nasze bezpieczeństwo, zdrowie, komfort życia oraz odbiór wizualny.