Dla wielu ludzi posiadanie własnego domu z ogrodem jest spełnieniem marzeń. Jednak ze względu na to, że jest kosztowna inwestycja, często odkładamy ją w czasie. Nie każdy jest w stanie kupić lub wybudować dom z własnych środków finansowych. W takiej sytuacji warto posiłkować się kredytem. Obecnie niemal wszystkie banki mają w swojej ofercie kredyt na dom. Przed skorzystaniem z tego produktu należy jednak dobrze się z nim zapoznać.

Czym jest kredyt na dom?

Banki oferują różne formy finansowania zakupu lub budowy domu. Może to być kredyt gotówkowy, pożyczka hipoteczna lub kredyt hipoteczny. Najpopularniejszym, a jednocześnie najtańszym rozwiązaniem jest ostatnia opcja.
Kredyt hipoteczny to zobowiązanie, które zaciągamy na wiele lat. To właśnie długi okres spłaty oraz wysoka kwota kredytu w głównej mierze go charakteryzują. Ponadto, aby go otrzymać, musimy spełnić szereg warunków określonych przez bank.
Kredyt hipoteczny możemy przeznaczyć na zakup mieszkania, domu lub działki, a nawet remont lub rozbudowę posiadanej nieruchomości. Warto wiedzieć, że pożyczone w ten sposób pieniądze musimy przeznaczyć na to, co zadeklarowaliśmy we wniosku kredytowym. Gdy tego nie zrobimy, bank może nam wypowiedzieć umowę i wezwać do natychmiastowego zwrotu środków. W najgorszym przypadku możemy nawet zostać oskarżeni o wyłudzenie kredytu.

Kredyt na dom – czy kredyt budowlany różni się od kredytu hipotecznego?

Tego typu zobowiązanie to nic innego jak kredyt, który jest nazywany budowlano-hipotecznym. To rozwiązanie dla osób, które są już np. właścicielami działki i planują na niej wybudować dom. Łączy ono dwa sposoby finansowania: w okresie budowy jest to kredyt budowlany, natomiast gdy inwestycja zostaje sfinalizowana i oddana do użytku, staje się tradycyjnym kredytem hipotecznym i zazwyczaj w bankach funkcjonuje pod taką właśnie nazwą.
W przypadku kredytu na budowę domu bank będzie wymagał od nas większej ilości dokumentów. Musimy wówczas dostarczyć przede wszystkim pozwolenie na budowę lub zgłoszenie o budowie z urzędu z adnotacją o braku sprzeciwu, akt notarialny potwierdzający status własności oraz kosztorys budowy. Na tym etapie musimy na bieżąco przedstawiać bankowi dokumentację, która będzie potwierdzała postępy w pracach budowlanych. Co ważne, kredyt budowlany będzie pokrywał także koszty wszystkich prac. Jest on zawsze wypłacany w postaci transz, nigdy jednorazowo jak to jest możliwe w przypadku tradycyjnego kredytu hipotecznego.

Stopa procentowa

Jednym z najważniejszych czynników, który wpływa na wysokość comiesięcznej raty, jest oprocentowanie. Składa się ono z marży banku oraz stopy procentowej.
Stopa procentowa to – mówiąc najprościej – cena pieniądza, jaką musimy zapłacić za jego pożyczenie. Na jej podstawie bank wylicza odsetki, zatem im wyższa stopa procentowa, tym wyższe odsetki, i odwrotnie. W związku z tym, że kredyt hipoteczny jest zobowiązaniem długoterminowym, wysokość stopy procentowej może się zmieniać.
Istnieją różne rodzaje stóp procentowych, których poziom ustala Rada Polityki Pieniężnej. Bezpośrednio za wysokość rat kredytowych odpowiada jednak stopa referencyjna, a dokładnie wskaźnik, na który wpływa, czyli WIBOR. Oznacza on wartość, na jaką banki pożyczają sobie wzajemnie pieniądze. W umowach dotyczących kredytu hipotecznego jego wartość odnosi się do jednego, trzech lub sześciu miesięcy. Dla przykładu, jeśli klient ma w umowie wpisany jednomiesięczny WIBOR, to po obniżeniu stóp procentowych niższą ratę zapłaci dopiero po miesiącu.

RRSO

Kolejnym czynnikiem, na który należy zwrócić uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty kredytowej, jest RRSO, czyli Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania. Wskaźnik ten oznacza całkowity koszt kredytu. Jest on równie istotny jak oprocentowanie, ale bardzo często pomijany przez potencjalnych kredytobiorców. To duży błąd, ponieważ RRSO zawiera takie elementy, jak: wycena nieruchomości, prowizja za udzielenie kredytu, oprocentowanie nominalne, obowiązkowe ubezpieczenie itp.

Jak sprawdzić zdolność kredytową?

Zdolność kredytowa to inaczej ocena wiarygodności finansowej osoby, która ubiega się o kredyt. Bank w ten sposób sprawdza, czy będziemy w stanie regularnie płacić raty. W internecie można znaleźć wiele różnych kalkulatorów zdolności kredytowej. Za ich pomocą można samodzielnie sprawdzić swoją zdolność, jednak należy mieć na uwadze, że nie zawsze są one wiarygodne. Najlepiej udać się do placówki bankowej lub profesjonalnego doradcy kredytowego.
Przy szacowaniu naszych możliwości finansowych banki zawsze biorą pod uwagę kilka stałych elementów:
– wysokość i źródło dochodów,
– raty innych kredytów i zobowiązań,
– limity na kartach kredytowych,
– liczba osób w gospodarstwie domowym,
– miesięczne wydatki na utrzymanie,
– wysokość wkładu własnego,
– wiek kredytobiorcy.
Przed rozpoczęciem procesu kredytowego warto również sprawdzić swój status w Biurze Informacji Kredytowej. BIK zajmuje się gromadzeniem informacji o historii kredytowej konsumentów. Na podstawie zebranych danych opracowuje nasz scoring – im wyższy, tym większe szanse na kredyt. Założenie konta na stronie BIK jest bezpłatne, natomiast pobranie raportu o sobie to koszt rzędu kilkudziesięciu złotych. Pobranie takiego raportu jest bardzo przydatne również z tego względu, że można dowiedzieć się, do jakich danych na nasz temat bank ma dostęp. Ma to niebagatelne znaczenie, ponieważ każda instytucja finansowa przed udzieleniem kredytu sprawdza BIK.

Kredyt na dom – warunki

O szczegółowych warunkach, które trzeba spełnić, aby otrzymać kredyt, decyduje bank. Istnieją jednak pewne stałe wymagania, które dotyczą wszystkich kredytobiorców. Są to:
– ustanowienie hipoteki na rzecz banku,
– odpowiednia zdolność kredytowa,
– pozytywna historia kredytowa opisana w BIK,
– wniesienie wkładu własnego.
Wśród warunków dodatkowych warunków może się natomiast znaleźć np. wiek kredytobiorcy lub posiadanie polskiego obywatelstwa.

Wkład własny 2021

Wysokość wkładu własnego jest uzależniona od wartości nieruchomości. Z roku na rok banki zaostrzają wymagania w tym zakresie. W 2021 roku większość banków wymaga wkładu własnego w wysokości minimum 20% wartości kupowanego domu lub mieszkania. W kilku instytucjach możliwe jest uzyskanie kredytu hipotecznego z 10-procentowym wkładem własnym, ale wtedy zazwyczaj wymagane jest wykupienie ubezpieczenia do kredytu.

Kredyt na dom bez wkładu własnego

Obecnie uzyskanie kredytu hipotecznego bez wkładu własnego nie jest możliwe. Należy jednak pamiętać o tym, że banki oprócz gotówki akceptują również inne formy zabezpieczenia. Może to być np.:
– działka pod zabudowę domu – nie powinna być ona obciążona innym zobowiązaniem hipotecznym, które nie zostało jeszcze w całości spłacone. Co więcej, jeśli zostały na niej już poczynione jakieś prace, bank również weźmie pod uwagę ich wartość;
– inna nieruchomość (dom lub mieszkanie), na której można ustanowić hipotekę na rzecz banku;
– środki zgromadzone w ramach IKE i IKZE – bank może zabezpieczyć środki zgromadzone na rachunku w takiej wysokości, która odpowiadałaby kwocie wymaganego wkładu własnego. Nie oznacza to wcale, że środki należy wówczas wypłacić – zostaną one zabezpieczone do czasu spłacenia przez kredytobiorcę wkładu własnego.
W tym miejscu warto wspomnieć również o programie „Mieszkanie bez wkładu własnego”, który rząd chce wprowadzić w ramach ogłoszonego niedawno „Nowego Ładu”. Program ten ma polegać na objęciu gwarancją do 100 tys. zł, którą BGK ma dawać bankowi udzielającemu kredytu. Z takiej formy pomocy od państwa mogłyby skorzystać osoby w wieku do 20 do 40 lat, które chcą kupić swoją pierwszą nieruchomość lub wybudować dom. Wspomniana gwarancja ma być udzielona na maksymalnie 15 lat i wynosić do 40% kredytowanej nieruchomości. Jak to miałoby wyglądać w praktyce? Być może przekonamy się już w 2022 roku.

Podsumowanie

Ubieganie się o kredyt na dom – bez względu na to, czy interesuje nas zakup gotowej nieruchomości, czy budowa – jest złożonym procesem, który wymaga przygotowania. Przyjęcie takiego zobowiązania wiąże nas z bankiem na wiele lat, dlatego musi to być przemyślana decyzja. Osobą, która może nam pomóc w wyborze oferty dostosowanej do potrzeb, jest doradca kredytowy. Lepiej skorzystać z pomocy niezależnego doradcy, a nie takiego, który jest pracownikiem danej instytucji, ponieważ przedstawi on propozycje z różnych banków. Ponadto może podpowiedzieć, co zrobić, aby poprawić swoją zdolność kredytową. Jeśli natomiast doskonale orientujemy się w tych tematach, to nie pozostaje nic innego, jak udać się do banku, złożyć wniosek kredytowy i czekać na pozytywną decyzję, a co za tym idzie – kupić lub rozpocząć budowę wymarzonego domu.