Konstrukcja dachu a montaż Eurofiali – jak się za to zabrać? Dach to kolejny po ścianach ważny element przy budowie. Dlatego aby nasz dach był stabilny i cieszył się dobrym wyglądem przez długie lata musi być prawidłowo zamontowany. Dlatego najważniejsza jest konstrukcja dachu. Tylko prawidłowo wykonana konstrukcja zagwarantuje bezproblemowy montaż systemu dachowego EuroFala.

Minimalny kąt nachylenia połaci dachowej

Kąt nachylenia połaci dachowej to jeden z kluczowych czynników, na który należy zwrócić uwagę. Aby móc zastosować płyty EuroFala kąt nachylenia połaci dachowej powinien być powyżej 12° (22%). Zatem montując EuroFalę poniżej tej wartości utracimy gwarancję na produkt.

Krokwie

Płyty EuroFala układamy na dachach, gdzie rozstaw krokwi (konstrukcji nośnej dachu) i ich przekrój jest obliczony przez projektanta. Należy również pamiętać, aby wykonanie było zgodne z dokumentacją budowlaną danego obiektu.

Równość podkładu

Równość podkładu z łat/płatwi powinna być taka, aby prześwit między podkładem, a łatą kontrolną o długości 3 m nie był większy niż 5 mm w kierunku równoległym do okapu. Natomiast w kierunku prostopadłym do okapu nie większy niż 10 mm. Łata kontrolna powinna być położona na co najmniej 3 łatach/płatwiach.

Rozstaw łat/płatwi

Dla płyt EuroFala rozstaw łat/płatwi uzależniony jest od ich długości – patrz rys.1 oraz tab.1. Uwaga: płyty o długości powyżej 1250 mm, muszą być mocowane do trzech łat.

Przekroje łat/płatwi

Przy rozstawie krokwi (konstrukcji nośnej dachu)  do  90  cm  zalecany  przekrój  łat wynosi  60×60  mm.    W  przypadku  gdy rozstaw  krowi  przekracza  90  cm,  każdy obiekt  ze  względu  na  swe  cechy  oraz miejsce  budowy  (region  klimatyczny) powinien  mieć  obliczone  indywidualnie przekroje łat/płatwi przez projektanta. Uwaga:  stateczność  konstrukcji  dachu i ścian musi być zapewniona bez udziału płyt EuroFala. Konieczne jest stosowanie stężeń wiatrowych.

Okap

Odległość  od  krawędzi  pierwszej  płyty EuroFala  do  punktu  montażowego  powinna wynosić co najmniej 75 mm. Dlatego w  przypadku  konieczności  wykonania większego okapu, należy zmienić rozstaw pierwszej  pary  łat (a) –  patrz  rys.  2.  Z  powodu  narażenia  okapu  budynku  na uszkodzenia  mechaniczne,  maksymalna długość okapu wykonanego z płyt EuroFala, niepodpartego łatą nie może przekraczać 60 mm.

Kalenica

Odległość pomiędzy ostatnią łatą a kalenicą (b) – patrz rys.3 nie jest stała i jest uzależniona  od  kąta  nachylenia  połaci dachowej oraz od rodzaju zastosowanego gąsiora wykończeniowego.

Dylatacje

W przypadku dachu o długości znacznie przekraczającej 40m (np.: 100m), zaleca się wykonanie dylatacji  pokrycia  dachowego  co około 30m.

Dachy w trudnych warunkach klimatycznych 

Ciężar  pokrywy  śnieżnej pod  kątem  wytrzymałości  i  nachylenia konstrukcji dachowej to ważna kwestia. Dlatego należy na to zwrócić szczególną  uwagę w przypadku  dachów  budynków  usytuowanych w terenie górskim. Przy  połaciach  dachu,  położonych  na terenach o intensywnych opadach śniegu lub  deszczu  (np.  góry)  należy  zawsze używać   uszczelek   samoprzylepnych zabezpieczających  zakłady  poprzeczne i podłużny płyt.

Wymiana pokrycia dachowego

Przy   remontach   połaci   dachowych z  istniejącymi  łatami/płatwiami,  których rozstaw jest mniejszy niż zalecany istnieje możliwość    indywidualnego    doboru większego  zakładu  poprzecznego.  Wpływa to znacznie na  obniżenie  kosztów  inwestycji, gdyż wykorzystać można  łaty/płatwie do  tej  pory użytkowane. Uwaga: nie dotyczy płyt EuroFala NO/WO.

Więcej na temat EuroFali znajdziesz tu: https://budujodpowiedzialnie.pl/blog/ekologiczne-i-ekonomiczne-pokrycie-dachowe/

Po więcej inspiracji wejdź na www.cembrit.pl