Włókno-cement to materiał wykorzystywany głównie w pokryciach dachowych oraz elewacjach budynków. Jeszcze do niedawana uznawany był za szkodliwy dla zdrowia i środowiska przez dodawany do niego azbest, dlatego też jego popularność na jakiś czas nieco zmalała.

Sposób produkcji na przestrzeni lat uległ jednak zmianie – dziś włókno-cement to materiał ekologiczny, w pełni biodegradowalny oraz często wykorzystywany przy budowie domu przez architektów, specjalistów i klientów.

W latach 60-tych i 70-tych produkowano głównie pokryciowe płyty eternitowe, czyli azbestowo-cementowe. Co ciekawe, nazwa eternit (z łacińskiego aeternum – wieczność) miała charakter wyłącznie handlowy, z czasem jednak stała się nazwą potoczną, jak dziś np. adidasy. Została opatentowana w 1901 roku przez Austriaka Ludwiga Hatscheka, który był właścicielem fabryki azbestu. Był to co prawda materiał wytrzymały oraz odporny na warunki atmosferyczne, ale z uwagi na włókna azbestu, które mogą odkładać się w płucach – szkodliwy dla człowieka.

Obecnie, zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Gospodarki, wszelkie pokrycia dachowe zawierające azbest muszą zostać wymienione do końca 2032 roku. Unia Europejska już w 2005 roku wprowadziła całkowity zakaz obrotu tego typu wyrobami. Dziś włókno-cement jest bezpiecznym i naturalnym produktem wykonanym z cementu, oraz rozproszonych włókien PVA mających wpływ na zbrojenie.