Płyty świetlikowe faliste PVC Eurolux

Płyty świetlikowe faliste PVC Eurolux stosowane są do doświetleń pomieszczeń użytkowych znajdujących się bezpośrednio pod powierzchnią połaci dachowej. Dostępne są w dwóch rodzajach: przezroczyste i mleczne. Przezroczyste przepuszczają światło jednolitym promieniem, a mleczne tłumią część promieni słonecznych jednocześnie rozpraszając je na większą powierzchnię pomieszczenia.

Transport i magazynowanie

Płyty Eurolux w trakcie transportu i w czasie magazynowania powinny być ułożone horyzontalnie i zabezpieczone przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Zabezpieczyć można je poprzez przykrycie jasną, nieprzezroczystą plandeką. Płyty muszą być magazynowane na równym podłożu, w temperaturze pokojowej i małej wilgotności. Niedopuszczalne jest pozostawienie płyt na powierzchniach rozgrzanych. Zaleca się przechowywanie wyrobów w miejscach osłoniętych przed działaniem czynników atmosferycznych, np.: magazyn, wiata.

Przygotowanie płyt do montażu

Przy przygotowaniu płyt Eurolux do montażu zachowuje się te same zasady bezpieczeństwa jak w przypadku płyt EuroFala. Te same zasady dotyczą również obróbki – cięcia płyt, przycinania narożników oraz wiercenia otworów na wkręty mocujące.

Układanie

Płyty Eurolux układa się według tych samych zasad, co w przypadku płyt EuroFala. Dotyczą one nachylenia połaci dachu, zakładu oraz rozstawu łat/płatwi. Dla płyt Eurolux układanych na połaciach dachowych krytych płytami EuroFala, obowiązują następujące dodatkowe zasady:

  • łączna powierzchnia płyt świetlikowych może wynosić max 15% powierzchni dachu,
  • łączna powierzchnia przylegających do siebie płyt świetlikowych może wynosić max. 15m²,
  • odległość między płytami świetlikowymi powinna być co najmniej równa rozciągłości sąsiadującego świetlika lub rzędu sąsiadujących świetlików, ale odległość ta nie musi przekraczać 4,5m.

Mocowanie

Płyty Eurolux mocuje się do konstrukcji w miejscach wywierconych wcześniej otworów montażowych. Płyty mocujemy na szczycie 1, 3, 5 i 7 fali, w odległości 75mm od dolnej krawędzi płyty. W przypadkach szczególnych (mocowanie przy kalenicy, okapie, szczycie) zaleca się mocowanie płyt na szczycie każdej fali.

Uwaga: płyty, których długość przekracza 1250mm muszą mieć otwory montażowe o średnicy 10mm na szczycie 1, 3, 5 i 7 fali służące do zamocowania płyty do podpierającej łaty/płatwi środkowej.

Zaleca się, aby mocowanie do łaty/płatwi środkowej było usztywnione od spodu pomalowanym na biało paskiem płyty EuroFala o szerokości 100mm lub specjalnymi plastykowymi podkładkami. Zabezpiecza to przed rozfalowaniem płyty Eurolux w miejscach mocowań do środkowej łaty/płatwi. Ten sam sposób zabezpieczenia zaleca się w przypadku płyt świetlikowych montowanych bezpośrednio przy okapie, kalenicy oraz przy zakładzie poprzecznym dwóch płyt świetlikowych.

Uwaga: płyty Eurolux układa się zawsze stroną ochronną przed promieniami UV ku górze – informuje o tym naklejka.

Uszczelnianie zakładów

Fragmenty płyt Eurolux stykające się z innym materiałem (zakłady poprzeczne/wzdłużne) należy zabezpieczyć białą uszczelką samoprzylepną – patrz rys. 28, 29, 30, 31, 32. Dodatkowo należy pomalować na biało poprzeczne/wzdłużne podłożone fragmenty płyt EuroFala.

Uwaga: płyt Eurolux nie wolno montować na czarnych dachach, pokrytych np. papą oraz nie wolno montować pod nimi żadnych materiałów izolacyjnych.

Krótką instrukcję wideo można znaleźć tutaj: https://budujodpowiedzialnie.pl/blog/samodzielna-wymiana-dachu-krotka-instrukcja/

A więcej o włókno-cemencie znajdziesz tutaj: https://budujodpowiedzialnie.pl/blog/wlasciwosci-wlokno-cementu/

Po więcej inspiracji wejdź na www.cembrit.pl