Montaż pionowy:

Krok 1: Wsparcie łat i profil startowy

1. Zacznij od zamontowania łat pionowych.

2. Zamontuj poziome łaty wypoziomowane.

3. Następnie należy założyć profil wentylowany Cembrit (1). Dolna łata pozioma powinna być mocowana min. 10mm wyżej niż koniec łat pionowych.

4. Prawidłowo wyrównaj wszystkie łaty, upewniając się, że odległość między łatami na górze i na dole elewacji jest równa.

 

5. Zamontuj pionowy profil startowy Cembrit Plank Connect (2) za pomocą wkrętów Cembrit Plank Connect i dobrze go wypoziomuj, ponieważ jest to podstawa efektu końcowego. Zaleca się, aby dolna krawędź profilu znajdowała się 15 mm poniżej
poziomej łaty, tak aby profil wentylowany Cembrit (1) był schowany za profilem startowym.

 

 

 

 

6. Odległość od krawędzi mierzona od środka klipsa do końca deski nie może przekraczać 60 mm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krok 2: Profile narożne zewnętrzne i wewnętrzne

Po zamontowaniu podkonstrukcji należy zamontować zewnętrzne profile narożne Cembrit (1) i wewnętrzne profile narożne Cembrit (2).

Profile wentylowane Cembrit (3) należy montować poziomo na pionowych łatach drewnianych.

Utwórzenie narożników wewnętrznych i zewnętrznych za pomocą dwóch łat 100mm  umożliwia zamocowanie profili, jak i klipsów.

Listwy poziome powinny łączyć się z profilami wentylacyjnymi. Zamontuj profile narożne na łatach poziomych.

Profile mocowane są za pomocą gwoździ płaskich, montowanych w nawierconych otworach Ø4mm.
Przed zainstalowaniem profili startowych (4) należy upewnić się, że profile narożne są wypoziomowane.

Profil startowy Cembrit Plank Connect należy montować za pomocą wkrętów Cembrit Plank Connect.

Upewnij się, że pomiędzy profilem startowym, a profilem narożnym znajduje się 9mm połączenie.

 

 

 

Podczas montażu Cembrit Plank Connect obok innych materiałów budowlanych zaletą estetyczną jest zastosowanie profilu końcowego Cembrit Plank Connect (5).

 

 

 

 

 

Po więcej informacji wejdź na Cembrit.