Aby prawidłowo zamontować dach należy pamiętać o wyborze właściwych akcesoriów wykończeniowych. Jedną z kluczowych kwestii jest w tym przypadku kąt nachylenia dachu. To od niego zależy jaki powinniśmy dobrać gąsior, aby prawidłowo pokrywał dach.

Przygotowanie akcesoriów wykończeniowych

Przed zamontowaniem akcesoriów wykończeniowych, konieczne jest wykonanie otworów montażowych o średnicy 10mm. Otwory wykonujemy w miejscach, w których mocujemy element oraz w płytach EuroFala znajdujących się pod mocowanym akcesorium. Jednak możemy pominąć tę czynność jeżeli stosujemy systemy montażowe Quick Fix. W przypadku konieczności cięcia akcesorium, wykorzystujemy do tego celu te same narzędzia co przy obróbce płyt EuroFala. (Cięcie materiałów włókno-cementowych w czasie obróbki można wykonywać przy użyciu szlifierki kątowej lub pilarki z tarczami do cięcia betonu lub piłą ręczną.)

Mocowanie

Akcesoria wykończeniowe dokręcamy z odpowiednią siłą, za pomocą systemu montażowego do konstrukcji drewnianej lub konstrukcji stalowej, w miejscach wskazanych na rysunkach. Dodatkowo odległość systemu montażowego od krawędzi w żadnym wypadku nie powinna być mniejsza niż 50mm.

Wykończenie kalenicy

Do wykończenia kalenicy stosuje się gąsiory kątowe, gąsiory konikalne, stożkowe lub gąsiory zawiasowe płaskie. Montaż gąsiorów rozpoczyna się od tej samej strony, z której rozpoczęto montaż płyt EuroFala.

Gąsior kątowy

O tym jaki gąsior kątowy zastosujemy na danej kalenicy decyduje kąt nachylenia połaci dachowej – patrz tab. 3 i rys. 34a.

Uwaga: w przypadku gdy dwie połacie dachowe są nachylone pod różnym kątem radzimy przed wyborem gąsiora kątowego skontaktować się z producentem.

Każdy gąsior kątowy mocujemy w czterech punktach (po dwa punkty montażowe na każdym ramieniu) – patrz rys. 33. Wartości 200 i 550mm są przybliżonymi, gdyż należy dążyć do mocowania punktów montażowych na szczycie fali płyty znajdującej się pod elementem wykończeniowym.

Uwaga: już na etapie przygotowania konstrukcji należy zwrócić uwagę na usytuowanie ostatniej łaty/płatwi. Powinna ona być tak umiejscowiona, aby było możliwe zamocowanie gąsiora kątowego 75mm od jego krawędzi – patrz rys. 34a.

Gąsior konikalny / stożkowy

Ten rodzaj gąsiora możemy zastosować na kalenicy dachu o dowolnym kącie nachylenia. Montaż tych gąsiorów jest poprzedzony zamontowaniem łaty i taśmy kalenicowej – patrz rys.34b. Każdy gąsior konikalny jest mocowany w dwóch punktach do łaty kalenicowej – patrz rys.35. Zakład poprzeczny gąsiora konikalnego wynosi min 80mm, a stożkowego min 100mm.

Gąsior zawiasowy płaski

Gąsior zawiasowy płaski stosujemy na kalenicy dachu o kącie nachylenia połaci od 12o do 45o. Każdy komplet gąsiorów zawiasowych płaskich mocujemy w sześciu punktach (po dwa punkty montażowe na każdym ramieniu oraz grzbiecie) – patrz rys. 36. Jednak wartości 200 i 550mm są przybliżonymi, gdyż należy dążyć do mocowania punktów montażowych na szczycie fali płyty znajdującej się pod elementem wykończeniowym.

Uwaga: już na etapie przygotowania konstrukcji należy zwrócić uwagę na usytuowanie ostatniej łaty/płatwi. Powinna ona być tak umiejscowiona, aby było możliwe zamocowanie gąsiora zawiasowego płaskiego 75mm od jego krawędzi – patrz rys. 34c.

Uwaga: Zakłady akcesoriów wykończeniowych należy zabezpieczyć uszczelką samoprzylepną.

Krótką instrukcję wideo można znaleźć tutaj: https://budujodpowiedzialnie.pl/blog/samodzielna-wymiana-dachu-krotka-instrukcja/

A więcej o włókno-cemencie znajdziesz tutaj: https://budujodpowiedzialnie.pl/blog/wlasciwosci-wlokno-cementu/

Po więcej inspiracji wejdź na www.cembrit.pl