Wykończenie naroży

Do wykończenia naroży stosuje się te same akcesoria wykończeniowe jak w przypadku kalenicy. O tym jaki gąsior kątowy będziemy mogli zastosować na danym narożu decyduje kąt nachylenia połaci dachowych – patrz rys.37 i tab.4.

Wykończenie szczytów

Do wykończenia szczytów stosuje się wiatrownice o różnej długości oraz szerokości ramienia. Wiatrownice montuje się w kolejności od okapu do kalenicy, do tych samych łat/płatwi, do których zamontowane są płyty EuroFala. Od okapu wiatrownice montujemy pojedynczo, natomiast w kierunku kalenicy przez zakład dwóch sąsiednich wiatrownic – patrz rys. 38.

Każdą wiatrownicę mocujemy w czterech punktach (po dwa punkty montażowe na każdym ramieniu). Odległość punktu montażowego od dolnej krawędzi wiatrownicy wynosi tyle samo, co w przypadku płyt EuroFala. Natomiast odległość od krawędzi bocznej wynosi min. 50mm – patrz rys. 39.

Uwaga: wiatrownice, których długość przekracza 1250mm muszą być mocowane również do środkowej łaty/płatwi.

Zakład wiatrownic, które są wyposażone w 20cm zamek (kołnierz) powinien być taki sam jak w przypadku zamontowanych wcześniej na dachu płyt EuroFala. Wiatrownice wyposażone w 10cm zamek (kołnierz) przystosowane są do płyt EuroFala o długości 1250mm ułożonych z zakładem 15cm. Jeżeli płyty EuroFala są dłuższe niż 1250mm musimy wykonać dodatkową konstrukcję, do której zamocujemy wiatrownice.

Dylatacje

Przy bardzo długich budynkach, często projektanci dzielą obiekt na około 30m odcinki oddzielone dylatacjami. W miejscach, gdzie budynek jest zdylatowany, również połać dachowa wymaga tego zabiegu. W miejscach dylatacji nie wykonuje się zakładu podłużnego płyt EuroFala (jedna fala). Pozostawia się szczelinę potrzebną do swobodnej pracy oddylatowanych części budynków. Aby zapewnić szczelność pokrycia dachowego w tym miejscu należy zastosować gąsior dylatacyjny. Pod płytami EuroFala, między łatami/płatwiami musimy wykonać konstrukcję, do której można będzie zamocować gąsiory dylatacyjne. Gąsiory dylatacyjne montujemy w kolejności od okapu do kalenicy, montując wyłącznie z jednej strony dylatacji w trzech punktach montażowych. Przy okapie pojedynczo, natomiast w kierunku kalenicy przez zakład dwóch sąsiednich gąsiorów dylatacyjnych – patrz rys.42. Punkt montażowy musi być oddalony od krawędzi elementu co najmniej o 50mm.

Inne akcesoria wykończeniowe znajdziesz tutaj: https://budujodpowiedzialnie.pl/blog/montaz-eurofali-akcesoria-wykonczeniowe/

Krótką instrukcję wideo można znaleźć tutaj: https://budujodpowiedzialnie.pl/blog/samodzielna-wymiana-dachu-krotka-instrukcja/

A więcej o włókno-cemencie znajdziesz tutaj: https://budujodpowiedzialnie.pl/blog/wlasciwosci-wlokno-cementu/

Po więcej inspiracji wejdź na www.cembrit.pl