Układanie płyt

Płyty EuroFala można układać na elewacji/ścianie na trzy sposoby: poziomypatrz rys. 52, ukośnypatrz rys. 53 oraz pionowypatrz rys. 54. Montaż płyt należy rozpocząć od poziomu terenu (zachowując odpowiednią dylatację) kierując się w stronę dachu budynku. Zakład podłużny płyt wynosi jedną falę, natomiast zakład poprzeczny 150mm. We wszystkich sposobach montażu (poziomy, ukośny, pionowy) każdą płytę w następnych rzędach układamy równolegle do płyt sąsiadujących. Istnieje również możliwość układania płyt EuroFala na ścianie/elewacji metodą styczną. Nie stosujemy wtedy zakładu poprzecznego, zakładu podłużnego, czy zakładu poprzecznego i podłużnego. W związku z tym nie stosujemy wtedy wspólnych łat/płatwi dla płyt z dwóch sąsiadujących rzędów. Dla każdego rzędu płyt 625mm, 1250mm należy zapewnić dwie samodzielne łaty/płatwie, natomiast dla płyt 1875mm i 2500mm trzy samodzielne łaty/płatwie. Układając płyty EuroFala na elewacji/ścianie metodą styczną nie trzeba przycinać narożników. Pozostałe wytyczne montażowe są takie same, jak w przypadku zastosowania zakładów poprzecznych i podłużnych.

Rozstaw łat/płatwi

Rozstaw łat/płatwi uzależniony jest od długości zastosowanej płyty – patrz tab. 5. W zależności od sposobu układania płyt na elewacji/ścianie łaty/płatwie montujemy do konstrukcji nośnej na 3 sposoby. Zatem możemy montować je pionowo, ukośnie lub poziomo do poziomu terenu – patrz rys. 52, 53, 54.

Uwaga: płyty o długości powyżej 1250mm muszą być mocowane do trzech łat.

Obróbka – cięcie

Cięcie materiałów włókno-cementowych w czasie obróbki można wykonywać przy użyciu szlifierki kątowej lub pilarki z tarczami do cięcia betonu. Można również zastosować piłę ręczną. Pozostałe na krawędziach płyt zanieczyszczenia należy usunąć natychmiast po dokonaniu obróbki.

Obróbka – przycinanie narożników

Przed montażem płyt na elewacji, musimy obciąć odpowiednie narożniki płyt – patrz rys. 13. Czynność tą wykonuje się w celu uniknięcia zgrubień na stykach narożnikowych i zmniejszenia naprężeń powstających podczas „pracy” płyt na dachu – patrz rys. 14. W przypadku płyt EuroFala sposób obcinania narożników zależy ściśle od kierunku układania płyt na dachu. Dlatego długość cięcia powinna odpowiadać zakładowi poprzecznemu plus 10% (150mm + 15mm = 165mm) (a)patrz rys.15, natomiast szerokość cięcia (b) – patrz rys. 15, powinna być równa zakładowi wzdłużnemu (W130-9 (B59) – 110mm, W177-6.5 (B65) – 45mm). Uwzględniając „pracę” dachu należy dążyć do tego, by odległość między obciętymi narożnikami płyt wynosiła 5-10mm (c)patrz rys. 15.

Uwaga: dokładne i powtarzalne obcięcie narożników płyt uzyskuje się wykorzystując jeden z nich jako szablon. Jednak kolejne płyty pobierane z palety nie powinny być obracane wokół własnej osi.

Obróbka – wiercenie otworów na wkręty

Przed zamontowaniem płyt EuroFala na elewacji konieczne jest wykonanie otworów montażowych. Otwory o średnicy 10mm wierci się odpowiednio: dla płyt W130-9 (B59) na szczytach 2 i 6 fali, dla płyt W177-6.5 (B65) na szczytach 2 i 5 fali, licząc od strony, z której został rozpoczęty montaż prostopadle do powierzchni płyty – patrz rys. 16. W płytach początkowych wierci się otwory pojedynczo patrz rys. 20, natomiast kolejne przez zakład dwóch sąsiednich nakładających się równocześnie płyt w odległości 75mm od krawędzi płyty górnej – patrz rys. 18. Otwory w płytach falistych można wykonywać wiertarką ręczną albo elektryczną. W obu wypadkach stosuje się wiertło obrotowe z ostrzem z twardego metalu o średnicy 4mm większej, niż średnica wkrętu, co pozwala uzyskać niezbędny luz do „pracy” połaci dachowej. Czynności tej nie trzeba wykonywać jeżeli stosowane są systemy montażowe Quick Fix. Bardzo ważne jest usunięcie zanieczyszczeń i ścinków natychmiast po wywierceniu otworów.

Uwaga: płyty, których długość przekracza 1250mm muszą mieć otwory montażowe o średnicy 10mm na szczycie odpowiednich fal służące do zamocowania płyty do podpierającej łaty/płatwi środkowej.

Uwaga: w położeniu mocno wysuniętym płyt może wystąpić potrzeba wykonania 3, 4 otworów montażowych w jednym rzędzie z uwagi na większe ssanie wiatru, ale nigdy nie na pierwszej i ostatniej fali.

Mocowanie

Mocowanie płyt EuroFala następuje w punktach wcześniej wykonanych otworów montażowych na 2 i 6 szczycie fali (płyty W130-9 (B59)) lub 2 i 5 szczycie fali (płyty W177-6.5 (B65)) – patrz rys. 24 – w płytach początkowych pojedynczo, natomiast w kolejnych przez zakład dwóch sąsiednich płyt równocześnie w odległości 75mm od krawędzi płyty – patrz rys. 18 i 20. Systemy montażowe należy przykręcać zachowując kąt prosty w stosunku do łat/płatwi oraz płaszczyzny pokrycia dachowego. Systemy montażowe wkręca się przy użyciu wkrętarki oraz końcówki nasadkowej 8mm przez płyty do łat/płatwi. Dla lepszego komfortu podczas wkręcania systemów montażowych końcówka nasadkowa powinna mieć głębokość min 5,6mm. Płyty EuroFala o długości większej niż 1250mm (w tym standardowe płyty 1875mm i 2500mm) muszą być mocowane do trzech podkładów, czyli również do środkowej łaty/płatwi podpierającej – patrz. rys. 1 i tab. 1.

Siła dokręcenia systemów montażowych

Systemy montażowe przykręca się z taką siłą, aby element uszczelniająco-dociskowy przylegał ściśle do płyty zachowując równocześnie wodoszczelność pokrycia dachowego i niezbędny luz do „pracy” połaci dachowej – patrz rys. 25, 26, 27.

Wykończenie detali

Naroża

Do wykańczania naroży elewacji/ścian stosuje się akcesoria wykończeniowe włókno-cementowe.

Miejsca szczególne

Wszelkie miejsca nietypowe w elewacji/ścianie budynku, wymagające starannej obróbki (np. otwory okienne i drzwiowe) są wykańczane prawidłowo wykonaną obróbką blacharską.