System podkonstrukcji drewnianej. Mocowanie systemu wsporczego.

Zamocowanie podkonstrukcji do ściany nośnej musi być zgodne ze wszystkimi lokalnymi normami i przepisami.

Przed montażem podkonstrukcji do ściany nośnej należy sprawdzić, czy jest ona równa i mocna, a system wsporczy można bezpiecznie przymocować.

Należy wybrać system mocowania dopasowany do typu ściany nośnej i materiału. Zawsze należy dobierać mocowanie zgodnie z zaleceniami producenta, stosując systemowe łączniki punktowe w postaci wkrętów.

W zależności od otoczenia budynku należy stosować odpowiedni stopień odporności na korozję.

Przy doborze sposobu zamocowania podkonstrukcji do ściany nośnej należy wziąć pod uwagę i przeprowadzić obliczenia dotyczące wpływu wiatru na fasadę. Obliczenia te zazwyczaj wykonuje inżynier projektu/budowy.

Dobór drewna na podkonstrukcję.

Należy upewnić się, że jakość drewna użytego na podkonstrukcję jest zgodna z krajowymi normami i przepisami.
Do podkonstrukcji można zastosować poddane obróbce lub nieobrobione drewno.
• Grubość min. 20 mm
• Szerokość w połączeniach min. 100 mm
• Szerokość na środkowej łacie 45 mm

Aby zapewnić odpowiednią wentylację, listwy powinny mieć grubość min. 20 mm. Szerokość listew powinna wynosić min. 100 mm dla łat wsporczych i 45 mm dla łat środkowych. Szerokość szczeliny między płytami powinna wynosić min. 8 mm.

Korzystając z listew drewnianych, zawsze używaj taśmy EPDM. Zalecane jest stosowanie taśmy EPDM o tej samej szerokości co wybrana listwa.

Płyty elewacyjne Cembrit można również montować na łatach poziomych. W przypadku stosowania podkonstrukcji w układzie poziomym za listwami wsporczymi musi znajdować się min. 20 mm przestrzeni wentylacyjnej.

Animacja montażu nazuje na Wytycznych Montażu udostępnionych na stronie producenta Cembrit – Fasada Cembrit na Podkonstrukcji Drewnianej.