System podkonstrukcji stalowej

Płyty elewacyjne Cembrit można montować na wielu różnych systemach wsporczych.
Niniejsza animacja dotyczy montażu płyt elewacyjnych Cembrit na dwóch typach podkonstrukcji stalowej. Pierwszy typ jest stosowany na lekkich konstrukcjach ścian z perforowanymi profilami stalowymi „VFL”, które można montować poziomo i pionowo, ponieważ powietrze przechodzi przez otwory w profilu. Natomiast drugi typ to system stalowy, który składa się z profili „Omega” stosowanych w miejscach połączeń płyt i profili „U” stosowanych jako profile środkowe. Są one montowane pionowo na ścianie nośnej za pomocą wsporników. Izolacja jest montowana między profilami.

Firma Cembrit nie rekomenduje żadnego systemu (spośród wielu dostępnych na rynku) ani konkretnego dostawcy. Wybór określonego systemu powinien zależeć od rodzaju projektu, a także powinien zapewnić odpowiednią dla włókno-cementu statykę.

Przed montażem płyt na ścianie nośnej należy sprawdzić, czy jest ona równa i mocna, a system wsporczy można bezpiecznie przymocować.
Należy wybrać system mocowania dopasowany do typu ściany nośnej i materiału.

Mocowanie systemu wsporczego

System wsporczy i mocowania powinny mieć odpowiedni stopień odporności na korozję, uwzględniając warunki środowiskowe. Należy również wziąć pod uwagę i przeprowadzić obliczenia dotyczące wpływu wiatru na samą fasadę. Obliczenia te zazwyczaj wykonuje inżynier projektu/budowy.

Producent lub inżynier specjalista powinien określić ilość niezbędnych wsporników, sposób mocowania, głębokość i ich rozstaw na ścianie nośnej oraz grubość aluminium dla systemu wsporczego.

Wytrzymałość aluminiowego systemu wsporczego

Należy upewnić się, że wytrzymałość zastosowanego systemu wsporczego jest zgodna z krajowymi normami i przepisami.

Podczas montażu płyt elewacyjnych do profili „VFL”, „Omega” lub „U” podkonstrukcji stalowej należy używać nitów lub wkrętów. Firma Cembrit zaleca, aby profile stalowe miały grubość min. 0,7 mm, a ich długość nie przekraczała 3000 mm.

Animacja montażu nazuje na Wytycznych Montażu udostępnionych na stronie producenta Cembrit – Fasada Cembrit na Podkonstrukcji Stalowej