Praca na dachu

Montaż wyrobów włókno-cementowych należy wykonywać zgodnie z przepisami BHP, zachowując wszelkie obowiązujące środki bezpieczeństwa. Dlatego przy układaniu pokrycia dachowego, zaleca się ustawienie 2 drabin zawieszonych na kalenicy budynku – patrz rys. 17.

Uwaga: nawet w przypadku bardzo małego nachylenia dachu nie wolno chodzić bezpośrednio po płytach.

Estetyka połaci dachowej

Ze względu na estetykę, połać dachowa powinna być wykonana z płyt EuroFala jednakowej długości. Jedynie ostatni rząd płyt przy kalenicy docina się dostosowując go do szerokości konstrukcji dachowej. Jednak istnieje możliwość wykonywania połaci dachowej z płyt EuroFala o różnych długościach (płyty o różnej długości nie można stosować w jednym rzędzie poziomym). Wpływa to na obniżenie kosztów pokrycia dachowego oraz robocizny.

Zakład poprzeczny

Zakład poprzeczny dla płyt EuroFala wynosi 150 mm – patrz rys. 18.

Uwaga: odległość punktu zamocowania od dolnej krawędzi płyty wynosi 75 mm.

Uszczelnienie zakładu poprzecznego i podłużnego

Przy nachyleniu połaci dachowej poniżej 22° (40%) zakład poprzeczny i podłużny musi być zabezpieczony uszczelką samoprzylepną. Uszczelka musi być przyklejona do płyty poniżej linii górnych otworów montażowych, jednak nie niżej niż krawędź płyty montowanej na zakład 150mm – patrz rys. 19.

Okap

Odległość punktu zamocowania od dolnej krawędzi pierwszej płyty ułożonej przy okapie musi wynosić co najmniej 75 mm – patrz rys. 20. Z powodu narażenia okapu budynku na uszkodzenia mechaniczne, maksymalna długość okapu wykonanego z płyt falistych EuroFala, niepodpartego łatą/płatwią nie może przekraczać 60 mm – patrz rys. 20.

Układanie płyt EuroFala

Płyty układa się prostopadle od okapu do kalenicy. Każdą następną płytę układamy równolegle, a wyrywkowo należy kontrolować czy położenie utrzymane jest w pionie i tej samej płaszczyźnie – patrz rys. 21. Płyt EuroFala nie można układać bez obcinania narożników i wykonania otworów montażowych o odpowiedniej średnicy. Zaniechanie tych czynności pomimo obniżenia kosztów robocizny/montażu spowoduje wystąpienie bardzo dużych naprężeń mogących doprowadzić do zniszczenia zamontowanych wyrobów i nieszczelności połaci dachowej. Ponadto estetyka połaci dachowej ulegnie widocznemu pogorszeniu.

Uwaga: nie można prowadzić prac montażowych z użyciem produktów Cembrit, które są zawilgocone oraz w czasie opadów atmosferycznych.

Krótką instrukcję wideo można znaleźć tutaj: https://budujodpowiedzialnie.pl/blog/samodzielna-wymiana-dachu-krotka-instrukcja/

A więcej o włókno-cemencie znajdziesz tutaj: https://budujodpowiedzialnie.pl/blog/wlasciwosci-wlokno-cementu/

Po więcej inspiracji wejdź na www.cembrit.pl