Tylko prawidłowo zamontowana elewacja będzie wyglądała estetycznie i zachowa swoje walory na długie lata. Aby nie popełnić błędów montażowych stosując Cembrit Plank warto zapoznać się z instrukcją przygotowaną przez producenta.

 

Cięcie i impregnacja

Podczas cięcia włókno-cementu tworzy się pył. Może on zawierać krzemionkę krystaliczną, która może stwarzać zagrożenie dla zdrowia. W celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji należy zawsze pracować na zewnątrz na wolnym powietrzu. Należy także używać narzędzi tnących, które minimalizują ilość powstającego pyłu. Można użyć przystawki ssącej z filtrem absolutnym (HEPA) dla pilarek wyposażonych w ostrze tarczowe Cembrit, w celu zmniejszenia ilości pyłów do wartości poniżej obowiązujących limitów bezpieczeństwa. Nigdy nie należy używać wody podczas cięcia. Jeśli wentylacja nie jest wystarczająca, w celu ograniczenia narażenia się na pył, należy nosić jednorazową maskę przeciwpyłową lub maskę wyposażoną we wkład filtra pyłowego klasy P2 (norma europejska EN 143). Wyrób ciąć, używając tarczy z krawędzią z diamentu polikrystalicznego. W celu zmniejszenia narażenia się na pył zaleca się stosowanie tarczy do cięcia desek Cembrit Plank. W środowisku niewentylowanym i wolnym od pyłu zaleca się użytkowanie gilotyny mechanicznej Cembrit (Cembrit Mechanical Shear). Do wykonywania wycięć używać wyrzynarki (Jigsaw) z ostrzem węglikowym do włókno-cementu. Jako alternatywę do małych zadań można wykorzystać ostrze do cięcia desek.

Ciąć po stronie tylnej. W czasie cięcia zwróć uwagę na kierunek ruchu tarczy, aby nie spowodować strzępienia się krawędzi frontowej. Po dokonaniu montażu należy usunąć z desek lub paneli pył, gdyż pozostawiony na działanie słońca może spowodować przebarwienia.

 

Podczas obróbki wykonywanej na miejscu montażu, deski, panele oraz profile Cembrit FC przed instalacją muszą być ponownie zaimpregnowane 100% farbą akrylową. Zalecamy użycie farby akrylowej Cembrit Plank. Należy pamiętać, aby nałożyć szczeliwo wszędzie tam, gdzie siding styka się z profilami oraz wokół wszystkich okien i drzwi. Zalecamy stosowanie wysokiej jakości szczeliwa do użytku zewnętrznego.

 

 

Podkonstrukcja

Cembrit zaleca instalowanie desek i paneli Cembrit na prostej ramie – wszelkie odchylenia od prostolinijności będą zauważalne na wykończonych powierzchniach.

 

 

Deska bądź panel Cembrit musi znajdować się w odległości co najmniej 150 mm od powierzchni gruntu. Prześwit od sufitu, balkonów i innych powierzchni poziomych musi wynosić minimum 50 mm od konstrukcji do spodu produktów. Nie należy instalować produktu bezpośrednio w kontakcie z wodą czy powierzchniami, które zbierają wodę.

 

 

 

Należy pozostawić prześwit minimum 5 mm (pionowy) i 10 mm (poziomy) wokół okien bądź drzwi lub stelażu czy metalowego wykończenia i innych materiałów budowlanych w celu umożliwienia ruchów konstrukcji i prawidłowego odprowadzania wody oraz wentylacji. W przypadku zastosowania surowych drewnianych łat zalecamy użycie Cembrit EPDM 45/95 mm w celu zabezpieczenia przed wnikaniem wody.

 

 

 

Opcje montażowe

  1. Przymocować pasek ≈ 200mm Cembrit EPDM 45/95 mm na łacie centrycznie nad złączem doczołowym i przedłużyć pasek o 20 mm na desce oblicówki znajdującej się poniżej.
  2. Mocować Cembrit EPDM 45/95 mm na łacie, na całej jej długości. Zastosować Cembrit EPDM 45 na środkowych łatach, a Cembrit EPDM 95 na łatach skrajnych desek.

 

 

 

Mocowanie

Na konstrukcji drewnianej

Może zachodzić konieczność wstępnego nawiercenia otworów na rogach, aby zabezpieczyć krawędzie przed ich uszkodzeniem. Gwoździe muszą wnikać na minimum 30mm w stelaż konstrukcyjny. W przypadku użycia wkrętów muszą one wnikać na minimum 20mm w stelaż konstrukcyjny. W przypadku używania zalecanych wkrętów spoza firmy Cembrit należy mieć świadomość, że wkręty wymagają wniknięcia w stelaż na głębokość ponad 20mm, aby wytrzymać obciążenia poprzeczne. Wszystkie gwoździe czy wkręty muszą być odporne na korozję, tzn. być wykonane ze stali nierdzewnej bądź stali podwójnie ocynkowanej.

Na konstrukcji stalowej

W przypadku ukrytego mocowania na konstrukcji stalowej zalecamy stosowanie wkrętów stalowych 27 Cembrit. W przypadku stosowania metalowych łat wkręty metalowe Cembrit muszą wnikać w stelaż metalowy na minimum 7mm.

Odległości

1. W przypadku mocowania ukrytego wszystkie elementy mocujące muszą być umieszczone minimum 25mm od górnych krawędzi.

2. W przypadku widocznych mocowań elementy mocujące nie mogą być umieszczone bliżej niż 20mm od innych krawędzi i narożników desek. Mocowania nie mogą znajdować się bliżej niż 16mm od krawędzi drewnianej łaty.

WSKAZÓWKA: Przy stosowaniu widocznych elementów mocujących należy powstrzymać się od stosowania 2 gwoździ na górze każdej drugiej deski (wewnętrznej i zewnętrznej), gdyż gwóźdź zewnętrzny będzie pracował, z biegiem czasu wysuwając się na zewnątrz.

 

Więcej o Cembrit Plank: