Zasady montażu

Cembrit Plank – montaż poziomy

Montaż deski Cembrit Plank na łacie drewnianej lub metalowej
  1. Cembrit Windstopper lub podobny
  2. Łata drewniana lub profil poziomy wentylacyjny do ścian Cembrit 70/100
  3. Cembrit Plank

Minimalna grubość łaty: w celu zapewnienia wentylacji niezbędna jest szczelina 20mm.

Min. szerokość: dla łat środkowych 45mm.

Minimalna szerokość: dla łat skrajnych 75mm.

Maksymalna odległość między osiami mocującymi łat: 600mm.

Deski Cembrit Plank należy zawsze mocować, rozpoczynając od spodu ściany. Należy rozpoczynać 1cm poniżej deski Cembrit Plank bądź początkowego profilu wentylacyjnego (Start Ventilation Profile) oraz stosować 30mm zakładkę każdej deski o szerokości 180mm, czyniąc znak co każde 150mm w górę. Dodatkowo w przypadku łączenia na łatach skrajnych należy sprawdzić, czy deski lekko się ze sobą stykają i czy ma to miejsce zawsze nad łatą.

 

 

 

 

W celu szybkiej, łatwej i dokładnej instalacji zalecamy stosowanie zacisków prowadzących Cembrit Gecko, ponieważ służy on do tworzenia prawidłowej zakładki i zapewnienia prawidłowej lokalizacji wkrętu czy gwoździa. Stosowanie zestawu zacisków prowadzących Cembrit Gecko dociśniętych do obu końców desek pozwala na instalowanie Cembrit Plank przez jednego montera.

UWAGA: Zaciski prowadzące Gecko nie rysują ani nie pozostawiają żadnych znaków na malowanych deskach.

 

Cembrit Plank – montaż pionowy

Montaż Cembrit Plank na wentylowanym stelażu stalowym
  1. Cembrit Windstopper lub podobny
  2. Profil poziomy wentalacyjny do ścian Cembrit 70/100
  3. Cembrit Plank

Maksymalna odległość między osiami łat mocujących: 600mm

 

 

 

 

 

U spodu ściany należy przymocować profil wentylowany do ścian Cembrit 40. Oprócz funkcji jaką pełni będąc elementem mocowania, profil ten zapewnia konstrukcji dodatkowo wentylację. Profil ten może być także użyty wokół okien i drzwi.

Montaż Cembrit Plank na wentylowanym stelażu drewnianym
  1. Cembrit Windstopper lub podobny
  2. Pionowa łata o grubości min. 20mm, maks. rozstaw: 1000mm
  3. Łata pozioma 38 x 56mm
  4. Cembrit Plank

Maksymalna odległość między poziomymi łatami: 600mm.

 

 

 

 

Mocowanie w przypadku montażu widocznego na stelażu stalowym lub drewnianym

Górną deskę zakłada się na krawędź dolnej deski na głębokość ok. 30mm każdej krawędzi. Deska spodnia jest mocowana gwoździami lub wkrętami, a górna deska fasadowymi wkrętami do drewna Cembrit 4,5 x 41mm na drewnianych łatach oraz fasadowymi wkrętami do stali Cembrit 4,8 x 35mm na profilach stalowych. Wkręt mocujący umieszcza się w odległości minimum 20mm od krawędzi i 20mm od górnego i dolnego rogu.

Odległość dla desek

Deska wewnętrzna, odległość 300 mm.

Deska zewnętrzna, odległość 300 mm.

Więcej o Cembrit Plank: