Instalacja pozioma – krótka instrukcja

Niezbędne akcesoria

Montaż Cembrit Plank Connect na ramie drewnianej

 

Maks. odległość podparcia: 600mm
Maks. odległość między 2 zaciskami
Cembrit Plank Connect: 600 mm
Odległość do terenu od dolnej
krawędzi płyty elewacyjnej powinna wynosić minimum 150mm (1).
Odległość od płaskich dachów,
balkonów i innych poziomych konstrukcji, z których może odpływać woda, może wynosić minimum 50mm.

 

 

 

 

 

Można użyć następujących śrub:

Szerokość łat nośnych

 

 

 

Wszystkie połączenia należy wykonać za pomocą zacisku Cembrit Plank Connect na drewnianej łacie o grubości min. 75mm (1). Pomiędzy końcami desek wszystkie klipsy Cembrit Plank Connect można mocować na listwach o szerokości 45mm (2). Użyj środkowego otworu w klipsach, aby przymocować go do łaty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponieważ niektóre projekty mają nieregularne połączenia, zaleca się zawsze stosowanie łaty min. 75 mm (1), aby upewnić się, że wszystkie połączenia
są podparte.

 

 

 

 

 

 

 

 

Odległość od krawędzi mierzona od środka klipsa do końca deski nie może przekraczać 60 mm.

 

 

 

 

 

 

 

Po więcej informacji wejdź na Cembrit.