Montaż poziomy:

Krok 1: Wsparcie łat i profil startowy

 

 

  1. Zamontuj łaty w maksymalnym rozstawie 600 mm. Upewnij się, że łaty są wypoziomowane. Wybierz rozwiązanie montażowe dla łat, które jest odpowiednie do mocowania łat do ściany.
  2. Pozostaw 10mm odstępu między konstrukcją pod spodem, a łatami. Służy to zarówno wentylacji, jak i zapobieganiu zastoin wody.
  3. Zainstaluj profil wentylowany, aby zamknąć konstrukcję za Cembrit Plank Connect i zapobiec przedostawaniu się gryzoni i owadów.

 

 

 

 

 

4. Zainstaluj profil startowy Cembrit Plank Connect. Nawiercić wiertłem Ø4mm przed zamocowaniem profilu za pomocą wkrętu łączącego Cembrit Plank.

5. Upewnij się, że profil startowy Cembrit Plank Connect jest wypoziomowany przed zamocowaniem. Jest to ważne, ponieważ wpłynie na resztę instalacji, jeśli nie zostanie wykonane poprawnie.

 

 

 

 

 

 

6. Użyj Cembrit Plank Connect, aby określić prawidłową wysokość mocowania dla profilu startowego Cembrit Plank Connect. Minimalna odległość między dolną krawędzią deski, a konstrukcją poniżej wynosi 10mm.

Krok 2: Profile narożne zewnętrzne i wewnętrzne

 

Zanim będzie można zacząć instalować Cembrit Plank Connect, podkonstrukcja musi być gotowa. Zamontuj profile za pomocą gwoździ płaskich o średnicy Ø4mm we wstępnie nawiercone otwory. Upewnij się, że profile są wypoziomowane. Wyrównaj wszystkie profile, upewniając się, że jest równa odległość między profilami u góry i u dołu elewacji.

 

 

 

 

  1. Profil narożny zewnętrzny Cembrit. Utwórz stały narożnik za pomocą dwóch łat 100mm. Umożliwia to zarówno mocowanie profilu, jak i
    klipsów.

 

 

 

 

 

 

 

2. Profil narożny wewnętrzny Cembrit. Profil montowany jest na dwóch łatach o szerokości 100mm. Podczas montażu łat nie należy ich dociskać
do samego narożnika. Ma to na celu upewnienie się, że śruba zacisku nie zbliży się do krawędzi.

 

 

 

 

 

 

 

3. W przypadku montażu Cembrit Connect Planks obok innych materiałów budowlanych zaletą estetyczną jest zastosowanie profilu końcowego Cembrit Plank Connect.

Krok 3: Otwory, takie jak okna i drzwi

Podczas montażu podkonstrukcji Cembrit Plank Connect przy oknach i innych otworach ważne jest, aby była wykonana prawidłowo, aby powietrze mogło swobodnie poruszać się w pionie.

Z tego powodu nie należy montować poziomych listew lub podobnych nad lub pod oknami i innymi
rodzajami otworów.

 

 

 

 

 

 

 

Montuj tylko pionowe łaty o maksymalnym rozstawie 600 mm.

Zaletą może być stosowanie szerszych łat przy oknach i otworach, ponieważ w przeciwnym razie klipsy Cembrit Plank Connect mogą być montowane zbyt blisko krawędzi łaty.

 

 

 

 

 

Zamontuj profile Cembrit Ventilated na górze i pod otworami. Zaletą może być zamontowanie dodatkowych łat nośnych nad oknem, aby ułatwić montaż profili (1). Również pod oknem może to być zaletą, ponieważ dodatkowe łaty zapewnią dodatkowe wsparcie (2).

Krok 4: Otwory, profile boczne i parapet

 

Parapet
Instalując profile wokół okien, zacznij od zamontowania parapetu. Parapet powinien być lekko odchylony od okna. Parapet musi wystawać co najmniej 30 mm poza front elewacji.

 

 

 

 

 

Użyj profili po bokach okna, aby określić prawidłową długość parapetu. W naszym przykładzie zastosowano profil narożny zewnętrzny Cembrit mały. Parapet powinien być szerszy o 12 mm od otworu okiennego. Konieczne jest wykonanie wycięć na obu
końcach parapetu, aby zmieścił się pomiędzy ościeżami okiennymi. To wgłębienie może się różnić i korzystne może być wygięcie go do góry, aby woda nie mogła przeniknąć do konstrukcji. Upewnij się, że użyjesz uszczelniacza, aby całkowicie zamknąć szczelinę. Profil narożny zewnętrzny Cembrit należy przyciąć pod takim samym kątem, jak parapet, tak aby prawie dotykał profilu okiennego i woda spływała z elewacji.

Góra okna
W górnej części okna potrzebne jest specjalne wycięcie. Przytnij zewnętrzny profil narożny Cembrit, aby umożliwić przejście profilu okiennego Cembrit Plank Connect. Profil okienny powinien zatrzymywać się na końcu profilu narożnego.

Krok 5: Montaż Cembrit Plank Connect. Montaż poziomy.

Rozpocznij montaż desek na profilu startowym Cembrit Plank Connect. Wypoziomuj deski.

Upewnij się, że co piąty rząd sprawdzasz, czy deski są jeszcze wypoziomowane.

 

 

 

 

 

 

W miarę możliwości należy unikać montażu klipsów Cembrit Plank Connect na górze profilu, ponieważ zwiększyłoby to dodatkową grubość. Klips posiada 3 otwory co zwiększa elastyczność. Domyślnie powinien być używany środkowy otwór. Pomiędzy deską a profilami pozostaw 5mm fugę (1).

 

Cembrit Plank Connect można montować na złączach stykowych lub złączach (2) co max. 5mm. Przy wykonywaniu połączeń otwartych zaleca się stosowanie na łatach taśmy EPDM.
Fasady o szerokości większej niż 20 metrów mogą wymagać, w zależności od otworów w elewacji,
połączenia 2-3 mm między końcami wszystkich desek lub można montować deski na styk w połączeniu z fugą rozgraniczającą pola o grubości 5 mm, która jest nakładana co 20m.

Deski pod listwami dachowymi lub parapetami można mocować za pomocą klipsów Cembrit Plank Connect nad deską. W większości przypadków deski te należy przyciąć na wymiar, a następnie przymocować widocznymi wkrętami elewacyjnymi Cembrit.

Wymagane jest wstępne nawiercenie deski wiertłem Ø5mm. Mocowanie nie powinno być bliżej niż 20mm od krawędzi desek i nigdy nie powinno być bliżej niż 16 mm od krawędzi drewnianych łat.

Krok 6: Montaż Cembrit Plank Connect wokół otworów okiennych

Przytnij deski zgodnie z rozmiarem okna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cembrit zaleca przewidzenie połączeń na obu końcach okna na wypadek, gdyby pozostała wysokość Cembrit Plank Connect spadła poniżej 40 mm (1).
W ten sposób unika się ryzyka pęknięć. Aby szczelina powietrzna pod oknami była mniej widoczna, istnieje możliwość podniesienia 40mm (2) na końcach parapetu o 10mm wyżej. W ten sposób nadal będzie obszar wentylacyjny, ale będzie on mniej widoczny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pod oknami lub innymi otworami, w których używany jest parapet, należy zachować poziomy otwór wentylacyjny o wielkości co najmniej 10 mm lub równoważny 100 cm2 na metr. Ta szczelina wentylacyjna jest zwykle tworzona pomiędzy górną krawędzią płyt elewacyjnych, a dolną krawędzią parapetu. Zaleca się, aby parapet wystawał minimum 30mm poza front elewacji. Gwarantuje to, że woda spływająca z parapetu nie dostanie się ani nie kapie na konstrukcję.

Krok 7: Obudowa okien

Zamontuj profil końcowy Cembrit Plank Connect (1) w pobliżu ramy okna.

Zacznij od parapetu od fragmentu Cembrit Plank Connect, który jest dopasowany do kąta parapetu, a także połączenia desek zainstalowanych na przedniej stronie elewacji.

Wsuń pierwszą deskę w profil końcowy Cembrit Plank Connect i przymocuj ten element za pomocą wkrętu fasadowego Cembrit 4,5×41 mm na łacie.
Nawiercić deskę wiertłem Ø5mm. Mocowanie nie powinno być bliżej niż 20 mm od krawędzi desek i nigdy nie powinno być bliżej niż 16 mm od krawędzi drewnianych łat.

W kolejnym kroku zainstaluj zaciski Cembrit Plank Connect i kontynuuj instalowanie desek. Ostatni element również należy przyciąć na wymiar
i przymocować za pomocą wkrętu fasadowego Cembrit 4,5×41 mm. Nawiercić deskę wiertłem Ø5mm.

 

 

 

 

 

 

Górna strefa okna
W górnej części okna można zamontować Cembrit Plank Connect za pomocą wkrętu fasadowego Cembrit 4,5x41mm. Nawiercić deskę wiertłem
Ø5mm. Mocowanie nie powinno być bliżej niż 20mm od krawędzi desek i nigdy nie powinno być bliżej niż 16mm od krawędzi drewnianych łat.

Profil końcowy Cembrit Plank Connect można również zamontować przy oknie.

Nad oknami i drzwiami należy zachować poziomy swobodny otwór wentylacyjny. Ta szczelina wentylacyjna musi mieć co najmniej 10mm szerokości.

Krok 8: Naprawa złamanych lub popękanych desek

W przypadku pękniętych desek w pobliżu listwy dachowej zaleca się zdjęcie wszystkich desek w celu wymiany uszkodzonej deski.

Uszkodzone lub popękane deski w dolnych partiach elewacji można usunąć pojedynczo. Wytnij istniejącą deskę bez uszkadzania już zainstalowanych desek i klipsów.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nową deskę można łatwo zainstalować poprzez przycięcie tylnego pióra na dole deski (1). W ten sposób można wsunąć deskę i wsunąć ją od spodu.

 

 

 

 

 

 

Aby upewnić się, że deska pozostanie na swoim miejscu i aby uniknąć łopotania pod wpływem wiatru, należy ją przymocować za pomocą systemu klejenia (2), który jest dopuszczony do stosowania razem z cementem włóknistym. Klej należy nakładać na miejsca wskazane na czerwono. Upewnij się, że płyta pozostaje na miejscu do czasu utwardzenia się kleju.

 

 

 

 

 

 

 

Po więcej inspiracji wejdź na Cembrit