Taśma Cembrit EPDM do podkonstrukcji

Do podkonstrukcji stosuje się taśmę Cembrit EPDM z trójkątnymi wypustkami. Dzięki niej zostaną zmniejszone uchybienia powierzchni. EPDM
została tak zaprojektowana, aby płyta elewacyjna, amortyzowana przy docisku, miała możliwość nieznacznych ruchów. Taśma ta ponadto izoluje, zapobiegając przedostawaniu się wilgoci z podkonstrukcji do płyty elewacyjnej i zaczernia obszar widoczny przez szczeliny fugi. Przed montażem płyty należy zamocować taśmę EPDM do podkonstrukcji.

Wyróżniamy dwie grupy wymiarów taśmy EPDM:

Dostępne wymiary taśm:

3x30mm

3x50mm

3x90mm

3x100mm

Na profilach typu L stosuje się taśmy węższe 30mm lub 50mm, natomiast na profilach typu T (na łączeniach płyt) stosujemy taśmy szersze 90mm lub 100mm. Grubość taśm jest stała i wynosi 3mm. Liczba wypustek wynosi 3 lub 6 w zależności od szerokości taśmy.

Odporność EPDM na zmienne warunki atmosferyczne pozwala na poprawienie jakości pracy płyt na fasadzie niezależnie od pogody.

Bezpieczeństwo

Wskutek przegrzania lub działania ognia wyroby z kauczuku i polimerów z reguły wydzielają gazy, które mogą być szkodliwe. Materiał jest zasadniczo bardzo łatwopalny, zatem należy go przechowywać z dala od źródeł zapłonu. W przypadku pożaru wymagane są środki ochrony osobistej w postaci odpowiedniego izolowanego sprzętu ochrony dróg oddechowych. Gasić pożar dwutlenkiem węgla, pianą lub proszkiem.