Płyty fasadowe Cembrit najczęściej montuje się na specjalne nity systemowe – jest to najbardziej popularny sposób. Jednak czasem projekt wymaga systemu niewidocznego montażu. Wtedy najczęściej sięgamy po klej. Płyty klei się wtedy do podkonstrukcji. Montaż musi zostać przeprowadzony przez specjalistów, dlatego też przed podjęciem decyzji o zastosowaniu tej metody należy skonsultować się z potencjalnymi dostawcami kleju, którzy mają doświadczenie w tej dziedzinie. Do prac można przystąpić dopiero po uzyskaniu od nich szczegółowych instrukcji.

System montażowy Paneltack HM

Jedno z takich rozwiązań przygotowała firma Bostik. Po przebadaniu płyt włókno-cementowych Cembrit przygotowała grupę produktów, które mogą posłużyć do niewidocznego montażu płyt.

Główne zalety produktu Paneltack HM

 • Pewna metoda niewidocznego i estetycznego montażu
 • Prosta i szybka aplikacja
 • Zapewnia optymalny rozkład naprężeń płyty

Opis produktu

Bostik Panel Tack HM to elastyczny klej na bazie SMP (Silany modyfikowane polimerami). Utwardza się pod wpływem wilgoci atmosferycznej. Nie zawiera silikonu, rozpuszczalników i izocyjanianów.

Zastosowanie

Elastyczne klejenie płyt dekoracyjnych Cembrit jako :

 • pokrycia elewacyjne,
 • gzymsy,
 • sufity i zadaszenia,
 • balustrady,
 • okładziny wewnętrzne.

Mowa przy tym o panelach elewacyjnych (o 8 mm grubości) Cembrit Cover, Cembrit Patina, Cembrit Solid oraz Cembrit Transparent. Więcej informacji można uzyskać na stronie Cembrit.

Właściwości Paneltack HM

 •  Trwale elastyczny, o dużej wytrzymałości mechanicznej.
 • Posiada certyfikat KOMO.
 • Odporny na wilgoć i warunki atmosferyczne.

Elementy systemu klejenia Bostik

System klejenia składa się z następujących elementów:

Paneltack HM klej elastyczny
Primer SX Black

 

środek gruntujący dla drewnianych konstrukcji nośnych
Prep M lub Prep G+ środek gruntujący dla metalowych konstrukcji nośnych (aluminium, stal galwanizowana)
Taśma piankowa12 x 3 mm dwustronna taśma 12 x 3 mm do mocowania paneli, zapewnia również prawidłowy dystans 3mm pomiędzy płytą a profilem
Primer Q grunt do przygotowania płyty elewacyjnej po szlifowaniu papierem P80 oraz oczyszczeniu.

Atest KOMO z certyfikatem produkcyjnym

Do obliczeń zaleca się stosowanie następujących wartości: wytrzymałość na rozciąganie 0,4 N/mm2, wytrzymałość na ścinanie 0,18 N/mm2 . Szerokość ścieżki kleju to ok. 13 mm.

Ciężar własny paneli

Obciążenie spowodowane własnym ciężarem płyty nie wpływa na wytrzymałość kleju.

Napór wiatru

W ramach przepisów budowlanych należy liczyć się m.in. z naporem wiatru. Patrz norma PN-77/B-02011.

Palność

Paneltack HM dostosowany jest do klasy pożarowej B-s1-d0 zgodnie z EN 13501-1.

Maksymalna wielkość paneli

Paneltack HM jest elastyczny, dzięki czemu z łatwością dostosowuje się do ewentualnych odkształceń paneli. W trakcie mocowania należy liczyć się z maksymalnym (przekątnym) odkształceniem wynoszącym 11⁄2 mm/m1.
Na podstawie testów zgodnych z BRL 4101, część 7, maksymalne elastyczne odkształcenie, do którego system Paneltack HM może się w praktyce dostosować, nie może wynosić więcej niż 3 mm. Oznacza to, że klejone mogą być płyty o
maksymalnych wymiarach (1250 x 3050 mm).

Wskazówka

W przypadku klejenia, panele powinny być składowane na płasko. Jest to szczególnie istotne w przypadku dużych paneli. Wymagają one większej dokładności w przechowywaniu i składowaniu.

Konstrukcja nośna: miary i odległości

Minimalna szerokość elementów nośnych konstrukcji nośnej zależna jest od funkcji
elementu nośnego:

I. element łączeniowy 90 mm
II. element zewnętrzny oraz środkowy 45 mm

Między elementami nośnymi należy stosować wskazane przez Cembrit maksymalne odległości. W zależności od naporu wiatru zalecana odległość to 400-600mm.
W przypadku elementów poziomych (sufity, zadaszenia, itp.), odległości te powinny zostać pomnożone przez 3⁄4, z zachowaniem maksymalnej odległości 400mm od środków obu elementów.

Konstrukcja nośna – wentylacja

Pokrycie elewacyjne Cembrit zawsze powinno być montowane jako elewacja wentylowana z co najmniej 25mm szczeliną wentylacyjną. W wyjątkowych sytuacjach (np. budowle wielokondygnacyjne), lokalne przepisy mogą wymagać
większej szczeliny wentylacyjnej. Wlot i wylot wentylacyjny musi mieć wolną powierzchnię min. 100 cm2/m.

Konstrukcja nośna: dobór materiałów

Odpowiednie drewno: Wyszlifowane z czterech stron, czyste, suche, odpylone i odtłuszczone rodzaje drewna (świerk, meranti itp.). Jakość drewna powinna być zgodna z wymogami norm obowiązujących dla konkretnych jego zastosowań. Ponadto, zgodnie z obowiązującymi normami EN 335 oraz EN 350.2, powinno być ono zabezpieczone przed grzybami itp.
Zawartość wilgoci w drewnie może wynosić maksymalnie 18%. Drewno może zawierać ewentualne środki wzmacniające jego trwałość na bazie soli, cynku oraz miedzi (np. przez wolmanizację).
Odpowiednie metale: Sucha, gładka oraz galwanizowana na biało stal lub aluminium. Te rodzaje metali muszą być odporne na rdzę. Odpowiednie są również metale emaliowane. Dla nich obowiązują inne zasady przetwarzania. Należy
skonsultować to z Bostik.
Powłoki malarskie: Ograniczona ilość powłok malarskich naniesiona sprayem jest odpowiednia jako baza dla klejenia za pomocą Paneltack HM. Należy skonsultować to z Bostik.

Minimalna szerokość fug

Fugi pomiędzy klejonymi płytami powinny mieć szerokość min 8mm i być otwarte. Mają one zapewnić łatwą „pracę” (rozszerzanie i kurczenie) płyty.

Orientacyjne zużycie na 100m2 powierzchni paneli

Liczba Opakowanie standardowe
Taśma piankowa 12 12 Rolka o długości 25 m
PANELTACK HM 50 Kartusz 290 ml
Primer SX Black (drewno)

lub

Primer PREP M (metal)

3

 

3

Puszka 1000 ml

 

Puszka 500 ml

Primer Q (część klejona) 3 Puszka 1000 ml

Warunki panujące w czasie aplikacji

Płyty elewacyjne mogą być klejone zarówno w fabryce/warsztacie jak i na placu budowy.
Obowiązują wtedy następujące warunki przetwarzania:

 • Nie należy przygotowywać lub kleić w przypadku opadów atmosferycznych.
 • Nie należy przygotowywać lub kleić w przypadku wysokiej wilgotności powietrza, np. w czasie gęstej mgły.
 • Należy zapobiegać skraplaniu pary wodnej. Temperatura powierzchni klejonej paneli i konstrukcji nośnej powinna być o 3°C wyższa niż temperatura punktu rosy.
 • Należy prowadzić pracę w temperaturze między +5°C a +30°C.

Instrukcję dla użytkownika znajdziesz tu: System klejenia płyt fasadowych Cembrit – informacja dla użytkownika