Praktyczne wskazówki i zalecenia dla wykonawcy fasady po zakończeniu montażu

Roczny przegląd

Płyty elewacyjne Swisspearl zwykle nie wymagają żadnej konserwacji. Na wygląd fasady mogą jednak wpływać warunki atmosferyczne, dlatego warto raz do roku sprawdzić stan techniczny szczelin wentylacyjnych, połączeń i mocowań. Wykrywanie i naprawa ewentualnych uszkodzeń przedłuża żywotność użytkową fasady.

Czyszczenie

Fasadę wykonaną z płyt Swisspearl można czyścić zimną lub letnią wodą, w razie konieczności z dodatkiem łagodnego, domowego środka czyszczącego niezawierającego rozpuszczalników. Należy zaczynać od dołu od dobrze zdefiniowanych obszarów. Po czyszczeniu trzeba płukać fasadę dużą ilością czystej wody do momentu, aż spływając z płyt będzie idealnie czysta. Przed przystąpieniem do czyszczenia całej fasady zaleca się przetestowanie wybranej metody czyszczenia na mniejszym fragmencie, aby upewnić się, że wybrana metoda czyszczenia jest skuteczna i nie uszkadza powierzchni płyt.

Czyszczenie pod wysokim ciśnieniem

Ostrzeżenie! Czyszczenie pod wysokim ciśnieniem poważnie oddziałuje na elewację z włókno- cementu. Nadmierne lub nieprawidłowe użycie myjki wysokociśnieniowej może spowodować uszkodzenia powierzchni. W związku z tym czyszczenie pod wysokim ciśnieniem nie jest zalecane.

Mech i glony

Rozwój mchu i glonów można wyeliminować za pomocą zwykłych środków dostępnych na rynku. Należy upewnić się, że środek czyszczący nie spowoduje uszkodzenia powierzchni płyt elewacyjnych Swisspearl. Trzeba go stosować zgodnie z instrukcją dostawcy. Przed przystąpieniem do czyszczenia całej fasady zaleca się przeprowadzenie testu na małym fragmencie w celu sprawdzenia czy środek czyszczący nie ma wpływu na kolor płyt.

Wykwit

Wykwit to biały, proszkowaty osad, który może pojawiać się w sposób naturalny na cementowych materiałach budowlanych, takich jak: cegły, ściany cementowe, fugi i włókno-cement. Jest on wynikiem przemieszczania się kryształów soli wraz z wodą ku powierzchni materiału. Na powierzchni woda odparowuje, pozostawiając przetransportowane związki w postaci kredowej substancji. Wykwit pojawia się, gdy są spełnione wszystkie trzy następujące warunki:
1. W materiale budowlanym występują sole rozpuszczalne w wodzie.
2. W ścianie jest dostatecznie dużo wody, aby spowodować rozpuszczenie się soli, a następnie wytworzenie ich roztworu.
3. Istnieje droga, którą sole rozpuszczalne w wodzie mogą przedostać się na powierzchnię. Niektóre wykwity mogą zniknąć naturalnie, jednak najlepiej je usunąć. Wykwit można usunąć roztworem octu w wodzie.
W większości przypadków kroki 1−3 są wystarczające. Ale w przypadku znacznej ilości osadów należy przejść do kroku numer 4. W celu osiągnięcia najlepszych wyników trzeba postępować według poniższej procedury:
1. Zabezpiecz powierzchnie, które nie będą poddane czyszczeniu. Zanim spryskasz roztworem fasadę, spryskaj wodą wszystkie rośliny rosnące w jej sąsiedztwie. Opłucz je wodą również po zakończeniu czyszczenia.
2. Obficie pokryj roztworem całą powierzchnię i pozostaw ją tak na 10 minut.
3. Zaczynając od góry i przesuwając się ku dołowi, dokładnie spłucz wodą oczyszczaną powierzchnię. Pozostaw ją do wyschnięcia naturalnego.
4. W przypadku wyjątkowo trudnych do usunięcia wykwitów nałóż na czyszczoną powierzchnię bawełnianą szmatką 10-procentowy roztwór kwasu octowego. Konieczne może okazać się lekkie szorowanie powierzchni. Po około 20 sekundach spłucz ją wodą.

 

www.swisspearl.com/pl