Pytanie Odpowiedź

ODPADY

Ponowne użycie odpadów produkcyjnych Wszystkie zakłady produkcyjne Cembrit wdrażają plan oczyszczania ścieków, który zapewnia, że woda odprowadzana do publicznej sieci kanalizacyjnej nie zawiera szkodliwych cząstek ani pozostałości z produkcji.

 

Pył oraz mokre ścinki są ponownie wykorzystywane w produkcji. Jeżeli jest to możliwe, pozostałości cementu włóknistego z produkcji są również ponownie używane w procesie, aby uniknąć wytwarzania zbędnych odpadów.

KONSERWACJA, NAPRAWA I WYMIANA

Konserwacja i naprawa Konserwacja:

Produkty Cembrit wymagają zastosowania niewielu zabiegów konserwacyjnych. Dzięki temu, że posiadają łatwe do czyszczenia powierzchnie, zużywane są mniejsze ilości materiałów czyszczących i mniejsze ilości czasu, co obniża koszty czyszczenia. Ponadto, zmniejszona ilość środków czyszczących oznacza mniejszy wpływ na środowisko.

Głównymi materiałami w produktach elewacyjnych są włókna techniczne i cement, które sprawiają, że produkty te są odporne na codzienne oddziaływania i na warunki zewnętrzne niemal każdego rodzaju. Produkty te są wytwarzane w taki sposób, aby mogły wytrzymać ekstremalne warunki pogodowe, dlatego koszty ich konserwacji są niewielkie lub nie występują wcale.

Naprawa:

Wysoka trwałość produktów z włókno-cementu wydłuża również ich ogólną żywotność, redukując potrzebę ich regularnej wymiany. Jeżeli płyta ulegnie uszkodzeniu, wystarczy ją wyjąć i wymienić na nową.

Łatwa wymiana Wysoka trwałość produktów z włókno-cementu zapewnia ich długą żywotność. Dzięki temu oszczędzamy zasoby niezbędne do produkcji nowych wyrobów. Jeśli konieczna jest wymiana, produkty te można łatwo usunąć z budynku, ponieważ większość wyrobów z włókno-cementu posiada mocowanie mechaniczne. Dzięki temu można je zdemontować, nie powodując uszkodzeń, i z łatwością wymienić.
Montaż naszych produktów Instrukcje montażu zawierają informacje tekstowe oraz ilustracje przedstawiające poprawny sposób instalacji produktu. Przestrzeganie tych informacji jest bardzo ważne, gdyż zapewnia prawidłowy montaż i maksymalną wydajność naszych produktów. Ważność gwarancji na nasze produkty jest uzależniona od ich prawidłowego użytkowania i montażu.

Instrukcja jest dostępna pod poniższym linkiem: https://www.cembrit.com/downloads/installation-manuals/

PONOWNE UŻYCIE

Ponowne użycie / recykling produktów Prawidłowy demontaż, transport i przechowywanie części i komponentów budowlanych zwiększają możliwość ich ponownego wykorzystania w podobny sposób lub umożliwiają wysoce wydajny recykling.

 

Produkty elewacyjne Cembrit można instalować za pomocą łączników mechanicznych zalecanych przez Cembrit i można je łatwo zdemontować, oddzielić od innych materiałów, posortować, poddać recyklingowi, a nawet ponownie wykorzystać. W ten sposób zmniejszamy ilość materiałów wywożonych na wysypiska.

OKRES EKSPLOATACJI PRODUKTU

Okres eksploatacji produktu Przewidywany okres eksploatacji elewacji oraz produktów budowlanych i przeznaczonych do wnętrz marki Cembrit wynosi 40-60 lat, natomiast produktów dachowych (blachy faliste i łupki) – 25-30 lat, pod warunkiem ich prawidłowego montażu i użytkowania. Gwarantowany okres eksploatacji tych produktów to 30 lat.

Przewidywany okres eksploatacji odnosi się do okresu użytkowania produktu przed koniecznością jego wymiany, a gwarantowany okres eksploatacji odnosi się do okresu, w którym firma Cembrit odpowiada za wady produkcyjne. Przewidywany okres eksploatacji produktów elewacyjnych Cembrit przyczynia się do zmniejszenia kosztów cyklu życia budynku.

Trwałość Trwałość naszych produktów jest udokumentowana zgodnie z okresem eksploatacji produktu. Firma Cembrit nieustannie monitoruje swoje wyroby po etapie produkcji i po ich zainstalowaniu w budynkach. Sprawdzamy nasze wyroby oraz czas, który upłynął od ich produkcji. Projekt ten nazwaliśmy „badaniem trwałości”.

 

Takie badania trwałości prowadzone w warunkach rzeczywistych stanowią ciągłą ocenę naszych produktów i dają nam możliwość monitorowania oraz oceny ich wydajności w czasie, a także – jeśli okaże się to konieczne – podjęcia działań w ramach produkcji w celu poprawy tej wydajności lub też wprowadzenia korekt w instrukcjach montażu. Tym samym zapewniamy najwyższą jakość naszych produktów oraz informacji ich dotyczących.

Wytrzymałość Produkty Cembrit są wykonane z włókno-cementu i stanowią wyjątkowo mocny oraz odporny na warunki atmosferyczne materiał budowlany. Nasze produkty charakteryzują się niezwykłą wytrzymałością na warunki zewnętrzne i oddziaływania niemal każdego rodzaju. Firma Cembrit produkuje trwałe produkty o niskich wymaganiach konserwacyjnych, maksymalizując wykorzystanie zasobów.

 

Produkty Cembrit można mocować metodą mechaniczną, dzięki czemu można je łatwo zdemontować i oddzielić od innych materiałów bez uszkadzania pozostałych części konstrukcji.

 

W przypadku konieczności wymienienia danego elementu firma Cembrit może dostarczyć identyczne produkty elewacyjne, które można dostosować do każdego budynku i projektu, unikając w ten sposób konieczności wymiany całej elewacji.

 

Cembrit zapewnia elastyczność w kwestii wyglądu budynku, ułatwiając wymianę produktów elewacyjnych na inne kolory lub tekstury powierzchni.

Żywotność produktów Cembrit. W Cembrit chcemy móc zagwarantować żywotność naszych produktów. Czynimy to poprzez projekt Udowodnionej żywotności (Proved Lifetime). W ramach projektu wizualnie sprawdzamy zachowanie naszych produktów od czasu wypuszczenia pierwszych wyrobów bez azbestu – to właśnie nazywamy badaniem trwałości w warunkach rzeczywistych.

 

Podczas opracowywania receptur matryc i farb w laboratorium Cembrit przeprowadza się liczne badania i testy. Receptura produktu musi spełniać kilka wymogów, zanim zostanie zatwierdzona. Aby zapewnić trwałość naszych produktów, w naszym laboratorium przyspieszamy proces ich starzenia się oraz ulegania niszczeniu na skutek oddziaływania warunków atmosferycznych. Pomocniczo wykorzystujemy też informacje zebrane podczas badania trwałości produktów w warunkach rzeczywistych, co daje możliwość oceny ich funkcjonowania w czasie. Jeśli okaże się to konieczne, wprowadzamy korekty w produkcji w oparciu o poczynione ustalenia, tak aby zapewnić optymalne działanie naszych produktów przez cały okres ich użytkowania.

 

Badanie trwałości w warunkach rzeczywistych stanowi część naszego programu dokumentowania rzeczywistej żywotności operacyjnej (Real Service Lifetime, RSL). Nasze instrukcje montażu zawierają opis prawidłowej obsługi, użytkowania i instalacji produktów, a także ważne informacje dotyczące postępowania w razie ich konserwacji lub wymiany. W przypadku niektórych produktów przedstawiamy wynik testu wymywania, w przypadku innych – wynik testu na działanie promieni UV, dokumentując zachowanie naszych wyrobów pod wpływem wiatru, deszczu, słońca itp.

DOKUMENTACJA

Dokumentacja produktowa Cembrit posiada dokumentację prawną, taką jak znak CE oraz DoP, które są oparte na wstępnym badaniu typu oraz próbie ogniowej. Dokumentujemy nasze wyroby zgodnie z odpowiadającymi im normami zharmonizowanymi.

 

Oprócz tego Cembrit posiada niezależnie zweryfikowaną deklarację środowiskową produktu (EPD) służącą udokumentowaniu zużycia energii pierwotnej na etapie produkcji wyrobów Cembrit.

Część naszych produktów udokumentowaliśmy również zgodnie z systemem certyfikacji zrównoważonego rozwoju DGNB, LEED i BREEAM. Ponadto nasze produkty do wnętrz są certyfikowane zgodnie z kryteriami dotyczącymi składników chemicznych i odgazowywania do środowiska.

 

Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania dalszych informacji na temat dokumentowania trwałości produktów Cembrit.

Jak porównać deklaracje środowiskowe produktu? Zasadniczo nie da się porównać różnych deklaracji środowiskowych produktu (EPD). Dane wejściowe i wyjściowe są indywidualnie konfigurowane, a parametry oceny cyklu życia mogą się różnić. Niektóre deklaracje opierają się na zasadzie „od kołyski do bramy”, a inne na zasadzie „od kołyski po grób”. Dane różnią się w zależności od podejścia przy tworzeniu deklaracji.

 

Gdy produkty Cembrit są stosowane w jakimś budynku, przedkładamy zapytanie o dane EPD, które są następnie wprowadzane do ogólnej oceny cyklu życia (LCA) i całkowitego kosztu cyklu życia (LCC) budynku.