Pytanie Odpowiedź

SUROWCE I ZASOBY

Co to jest cement włóknisty? Firma Cembrit zajmuje się produkcją wyrobów z włókno-cementu na potrzeby przemysłu budowlanego. Wyroby te są stosowane przede wszystkim do pokryć dachowych, elewacji oraz konstrukcji i wnętrz.

 

Kluczowymi składnikami produktów Cembrit są celuloza, włókna PVA oraz cement, który nadaje produktom wytrzymałość, odporność na codzienne oddziaływania i warunki zewnętrzne.

Lokalne materiały Firma Cembrit preferuje korzystanie z usług lokalnych dostawców. Jeżeli jest to możliwe, surowce są pozyskiwane lokalnie i dostarczane bezpośrednio do fabryki Cembrit. Użytkowanie miejscowych surowców jest korzystne dla lokalnej społeczności oraz obniża wielkość emisji CO2 podczas transportu.

 

Ponadto – celem zmniejszania emisji CO2 w transporcie – gotowe wyroby są przewożone drogą kolejową lub morską, gdy tylko istnieje taka możliwość.

Certyfikowana celuloza FSC Wszystkie nasze produkty są wytwarzane z zastosowaniem włókien z masy drzewnej sosny lub świerka pochodzących od dostawców z certyfikatem FSC.

ŚRODOWISKO

Substancje niebezpieczne Produkty firmy Cembrit nie zawierają substancji niebezpiecznych dla środowiska.  Prowadzone są badania wymywania, które potwierdzają niski poziom ryzyka, jaki stwarzają nasze produkty dla lokalnego środowiska, oraz świadczą o ich zgodności z aktualnymi zasadami REACH.

 

Nasze produkty są pokrywane wodorozcieńczalnymi farbami akrylowymi, w których jako barwniki stosowane są głównie nieorganiczne tlenki żelaza.

 

Użytkownicy produktów z włókno-cementu poszukujący wysokiej jakości, niezawodnych ekologicznych materiałów budowlanych powinni zaopatrywać się w wyroby, które zostały przetestowane przez akredytowane laboratoria i wobec których udowodniono, że są w 100% wolne od azbestu oraz innych szkodliwych materiałów, takich jak sepiolit czy formaldehyd.

Bezazbestowe produkty z włókno-cementu Cembrit był jednym z wielu producentów włókno-cementu, którzy używali azbestu w produkcji materiałów budowlanych z włókno-cementu ze względu na jego trwałość oraz wytrzymałość.

 

W ubiegłym wieku okazało się, że wdychanie włókien azbestowych może stanowić zagrożenie dla zdrowia. Inny rodzaj kontaktu z azbestem lub jego obecność sama w sobie nie stanowią zagrożenia. W 1986 roku azbest został objęty ścisłymi regulacjami, a ostatecznie jego użycie zostało zabronione. W 1984 r. firma Cembrit rozpoczęła stopniowe wygaszanie użycia azbestu, a od 1987 roku wszystkie produkty Cembrit są pozbawione tego surowca.

 

Cembrit nie produkuje wyrobów z włkno-cementu z azbestem od 1987 roku, jednak branża nadal boryka się z konsekwencjami stosowania tego materiału w przeszłości, takimi jak np. usuwanie odpadów nieazbestowych na składowiska. Wciąż poszukujemy rozwiązań, które ułatwią bezpieczny transport i usuwanie starych produktów z azbestu.

Jak można sprawdzić, czy płyty z cementu włóknistego nie zawierają azbestu? Wystarczy spojrzeć na kod produkcji na wyrobie. W przypadku produktów wytworzonych po styczniu 2001 r. kod zawiera oznaczenie „NT”, czyli „Non-Asbestos Technology” (technologia bezazbestowa). Natomiast w przypadku płyt sprzed 2001 roku prosimy o kontakt z Działem Technicznym Cembrit, który zidentyfikuje kod produkcji.
Czym jest azbest? Azbest to zbiorcze określenie grupy krzemianów magnezu posiadających włóknistą budowę i występujących naturalnie w glebie. Azbest jest wciąż produkowany w Rosji, Chinach, Brazylii oraz w Kazachstanie.
Jak postępować z produktami zawierającymi azbest? Zasady postępowania z produktami zawierającymi azbest zależą od danego kraju, stanu lub regionu.

 

Przede wszystkim należy ustalić, czy dany produkt zawiera azbest. Można to sprawdzić, patrząc na numer produktu – jeżeli znajduje się tam oznaczenie NT, to azbest nie wchodzi w skład takiego produktu. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lokalnym Działem Technicznym firmy Cembrit, który pomoże w identyfikacji kodu produkcyjnego.

 

Gdy okaże się, że wyrób zawiera azbest, należy skontaktować się z władzami lokalnymi, aby uzyskać informacje na temat postępowania z tego rodzaju produktami.

Wpływ produkcji na środowisko oraz zmniejszanie emisji CO2 Nasza firma prowadzi nieustanną ocenę procesu produkcyjnego, mając na celu optymalizację zużycia energii. Dążymy do efektywnego wykorzystywania zasobów, do zmniejszania ilości odpadów i emisji gazów cieplarnianych oraz redukowania ich wpływu na środowisko, a także do obniżania zużycia zasobów nieodnawialnych na wszystkich etapach cyklu życia budynku.

Właściwości środowiskowe naszych wyrobów z cementu włóknistego są określane w podlegającej niezależnej ocenie i dotyczącej konkretnego produktu środowiskowej deklaracji produktu (EPD). Dane wewnętrzne oraz pochodzące z oceny cyklu życia (LCA) są stosowane celem czynnej optymalizacji produkcji oraz zmniejszania poziomu emisji CO2.

Wszystkie jednostki produkcyjne Cembrit posiadają certyfikaty zgodne z normami ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001 (OHSAS 18001).

Wpływ na środowisko i na komfort wnętrz Produkty Cembrit nie zawierają żadnych substancji niebezpiecznych. Prowadzimy badania wymywania, które potwierdzają niski poziom ryzyka, jaki stwarzają nasze produkty dla lokalnego środowiska, oraz ich zgodność z aktualnymi zasadami REACH.

Wybrane produkty do zastosowań wewnętrznych posiadają certyfikaty zgodne z klasyfikacją emisji M1 dla materiałów budowlanych. Certyfikaty te obejmują ocenę chemicznego wpływu (jeżeli taki istnieje) naszych produktów do zastosowań wewnętrznych na środowisko naturalne.

TRANSPORT

Transport produktów Transport drogą kolejową:

Jeżeli jest to możliwe, Cembrit korzysta z transportu kolejowego, co jest rozwiązaniem o wiele bardziej przyjaznym dla środowiska niż samochody ciężarowe. Cement jest dostarczany od lokalnych producentów bezpośrednio do fabryk, które posiadają tory kolejowe prowadzące do zakładów. Transport kolejowy jest wykorzystywany zarówno do dostaw surowców, jak i do wysyłki gotowych wyrobów.

 

Transport morski:

Gdy tylko jest to możliwe, Cembrit stara się korzystać z transportu morskiego, który jest jedną z najbardziej przyjaznych dla środowiska form transportu towarów ciężkich. Samochody ciężarowe emitują ponad 12 razy więcej CO2 na tonę niż kontenerowce.

 

Chociaż z oczywistych względów nie jest możliwe zaspokajanie wszystkich naszych potrzeb transportowych za pomocą frachtu morskiego, powyższe dane wskazują bezsprzecznie, że jest to środek transportu, do stosowania którego warto dążyć.

 

Lokalizacje Smart Storage:

Cembrit wybudował na terenie kraju strategiczne magazyny celem obniżenia kosztów transportu i zminimalizowania emisji CO2. Ponadto większość płyt falistych produkcji Cembrit jest wysyłana bezpośrednio z produkcji do klientów, co również zapewnia oszczędności w zakresie przechowywania, pracy, korzystania z ciężarówek i dodatkowego transportu.

Utylizacja / wysypisko Gdy cykl życia produktu z włókno-cementu dobiega końca, musi on zostać zutylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami.

ENERGIA

Zużycie energii – obszar budowy W naszych środowiskowych deklaracjach produktów obliczane jest zużycie energii potrzebnej na instalację produktu w budynku, stanowiące część całkowitego kosztu cyklu życia budynku.
Efektywność energetyczna – funkcjonowanie budynku W przypadku stosowania produktów Cembrit Facade konstrukcja ściany musi posiadać w dolnej części otwór wentylacyjny, który zapewnia niezakłóconą wentylację w całej elewacji.

 

Wentylowana elewacja minimalizuje zmiany temperatury na ścianie zewnętrznej. Efekt ogrzewania bezpośrednim światłem słonecznym jest redukowany dzięki kieszeni powietrznej tworzonej przez przestrzeń wentylacyjną za produktami elewacyjnymi, która równocześnie ułatwia naturalny przepływ powietrza zapobiegający ryzyku kondensacji. Właściwości te przyczyniają się do zmniejszenia wpływu na środowisko i obniżenia zużycia energii, co przekłada się na niższe koszty.

 

Właściwości cieplne przedstawia karta danych produktu, dostępna pod adresem https://www.cembrit.com/downloads/