Praktyczne wskazówki i zalecenia dla wykonawcy fasady

Praktyczne wskazówki i zalecenia dla wykonawcy fasady wykonującego obróbkę na miejscu montażu

Czyszczenie płyt po cięciu i wierceniu

Natychmiast usuń pył powstały podczas cięcia i wiercenia. Pył należy usunąć po obu stronach płyty (zarówno z przodu, jak i z tyłu) za pomocą miękkiej szczotki/ściereczki lub odkurzacza, ponieważ w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia płyt. Przed montażem upewnij się, że płyty są odpowiednio oczyszczone. Jeśli to konieczne, do usunięcia pyłu i brudu z powierzchni płyty użyj czystej wody lub wody z łagodnym detergentem i miękkiej gąbki bądź pędzla. Następnie przetrzyj płyty wilgotną szmatką. Jeżeli montaż prowadzony był w niekorzystnych warunkach, konieczne może być również umycie powierzchni płyt po ich zamocowaniu. W tym celu użyj najpierw dużej ilości czystej wody lub wody z łagodnym detergentem oraz miękkiej gąbki lub szczotki, a następnie przetrzyj płyty wilgotną szmatką

Usuwanie osadów wapiennych

Na powierzchni płyt może czasem pojawić się osad węglanu wapnia. Ponieważ nie rozpuszcza się on w wodzie, do czyszczenia należy użyć 10-procentowego roztworu kwasu octowego (CH3COOH), który rozpuszcza związki wapnia. UWAGA! Podczas pracy z kwasem octowym należy ściśle przestrzegać środków ostrożności (karta charakterystyki produktu). Zwrot R R36/R38 jest bardzo ważny: „Działa drażniąco na oczy, układ oddechowy i skórę”. Należy również stosować odpowiednią odzież roboczą, rękawice z kauczuku nitrylowego, okulary ochronne i certyfikowaną maskę przeciwpyłową (filtr A, E lub A/E). Roztwór przygotuj na zewnątrz. Gotowy rozprowadź równomiernie na powierzchni płyty za pomocą spryskiwacza. Odczekaj kilka minut do momentu zajścia reakcji z osadem, a następnie, nie dopuszczając do wyschnięcia roztworu, spłucz dużą ilością czystej wody. Jeśli to konieczne, powtórz czynność i ponownie spłucz wodą.
UWAGA! Nie można czyścić płyt za pomocą kwasu octowego w bezpośrednim nasłonecznieniu ani gdy płyty są nagrzane od promieni słonecznych. Czyszczenie w takich warunkach może spowodować pojawienie się trwałych plam na powierzchni płyt.

Czyszczenie obszarów w strefie montażu

Należy zadbać o to, aby wszelkie obszary budynku, a zwłaszcza okna sąsiadujące ze strefą montażu płyt pozostały czyste. Jeśli to konieczne, trzeba je zabezpieczyć folią. Substancje zasadowe wypłukiwane z materiałów zawierających cement mogą uszkodzić zwłaszcza szkło, ale też inne elementy budynku. Z tego względu konieczne jest ich częste czyszczenie w trakcie i po zakończeniu montażu.

Uszkodzenia i zarysowania powierzchni płyt

Aby nie uszkodzić i nie zarysować płyt, należy ostrożnie zdejmować je z palet i przenosić. Rysy mogą doprowadzić do pojawienia się na powierzchni płyt smug – początkowo są one białe, ale ciemnieją pod wpływem wody, którą poprzez rysę płyta nasiąka podczas opadów. Jeżeli dojdzie do zarysowania płyty, na rysę należy cienkim pędzlem nałożyć przezroczysty lakier Swisspearl Edge Sealer (nie używać na płytach Swisspearl Patina). Po 6−12 miesiącach ciemne obszary zmniejszą się w wyniku karbonatyzacji. Mokre miejsca przy otworach na nity. W przypadku obciętych krawędzi obowiązują te same zasady co przy zarysowaniach. Należy na nie precyzyjnie nałożyć lakier Swisspearl Edge Sealer, postępując zgodnie z instrukcją. Otwory montażowe nie wymagają uszczelniania, ponieważ wkręty i nity Swisspearl wyposażone są w odpowiednie uszczelki. Prawidłowy montaż zapobiega przedostawaniu się wody do otworów.

Reakcja na wilgotne warunki

W pierwszych miesiącach po montażu płyty mogą ciemnieć podczas deszczu w wyniku karbonatyzacji. Jest to naturalna właściwość wszystkich produktów wytworzonych na bazie cementu. Pierwotny kolor zostanie przywrócony po wyschnięciu płyt. Po 6−12 miesiącach ciemnienie powinno ustąpić.

 

www.swisspearl.com/pl