W zależności od efektu, jaki chcemy uzyskać finalnie możemy wybrać różne sposoby krycia naszego dachu. Stosując płytki dachowe Cembrit mamy bardzo wiele możliwości aranżacyjnych. Jedna płytka, a tyle możliwości!

Krycie poziome

Krycie poziome można układać na pełnym deskowaniu z warstwą wstępnego krycia. Od 25°nachylenia dachu lub na łatach od 35° nachylenia dachu. Płytki układa się od lewej strony (krycie prawe) lub od prawej strony (krycie lewe) zwracając uwagę na kierunek wiatrów zachodnich. Płytki są mocowane do konstrukcji za pomocą min. 2 gwoździ ocynkowanych ogniowo oraz 1 haczyka odpowiedniej długości (patrz tabela poniżej ). Płytki szczytowe mocuje się 3 gwoździami oraz 2 haczykami, a oba narożniki należy odpowiednio dociąć. Jeśli nie robimy obróbki blacharskiej szczytów dachu, płytki należy wystawić poza obrys konstrukcji 4-6 cm. Płytki w rzędzie okapowym wystawia się poza pierwsza łatę od 1 do 5cm regulując tym samym odstęp drugiej łaty. Na pierwszej łacie okapowej należy zamontować listewkę o grubości 4 mm. Jeśli montujemy płytki na dachu i stosujemy pas nadrynnowy z blachy należy użyć do zabezpieczenia płytek haczyków.

Rysunek przedstawiający krycie poziome (krycie lewe) z zastosowaniem płytki Quadra 60×30

Krycie podwójne

Krycie podwójne na dachu oraz elewacji układamy na podkonstrukcji z łat oraz kontrłat. Zaleca się używanie drewna suszonego technicznie! Minimalne nachylenie dachu dla płytek Quadra 60 x 30 to 25°. Każdą płytkę na połaci montujemy używając 2 gwoździ ocynkowanych ogniowo 28/35 oraz 1 haczyka odpowiedniej długości. Płytki narożne montujemy używając min. 3 gwoździ. Krycie rozpoczynamy przykładając do połaci płytkę pełnej długości ustalając tym samym odstęp 3 łaty oraz wypuszczenie płytki poza okap od 4 do 6 cm. Następnie ustalamy odległość sznura w poziomie dla danego nachylenia połaci korzystając z tabeli i ustalamy wysokość pierwszej płytki okapowej (rys. 1). Trasowanie rzędów pionowych rozpoczynamy od środka dachu w prawa stronę korzystając z danych podanych w tabeli. Ostatnia płytka szczytowa (lub narożna) nie może być mniejsza niż 7,5 cm i musi mieć obcięte oba brzegi (patrz rys. 2)

Rys. 1

Rys.2 Rysunek przedstawiający krycie podwójne z zastosowaniem płytki Quadra 60×30

Krycie podwójne rozciągnięte

Krycie podwójne rozciągnięte można układać na elewacjach na uprzednio przygotowanym ruszcie z łat drewnianych. Na przykładowym rysunku 1.1 łaty rozmieszczono tak, aby górny brzeg płytki przypadał zawsze na środku łaty, w miejscu trasowania. Każdą płytkę mocuje się za pomocą min. 2 gwoździ ocynkowanych ogniowo. Płytki narożne natomiast mocuje się za pomocą 3 gwoździ. Dodatkowo do mocowania płytek w formacie 60×30 używa się 2 haczyków wbijanych ze stali nierdzewnej. W pierwszym rzędzie płytki należy wystawić od 2 do 5cm poza konstrukcje elewacji (zalecane 3 cm rys. 1.1 ). Na pierwszej łacie konieczne jest także zamontowanie listwy o grubości 4mm. Płytki skrajne nie mogą mieć szerokości mniejszej niż 10cm i muszą mieć docięte oba narożniki. Górny, ostatni rząd płytek należy zamontować stosując odpowiednio docięte płytki  z uprzednio dociętymi narożnikami używając do montażu 4-5 gwoździ.

Rys. 1.1 Rysunek przedstawiający krycie podwójne rozciągnięte z zastosowaniem płytki Quadra 60×30

Więcej na temat płytek dachowych znajdziesz tutaj: https://budujodpowiedzialnie.pl/blog/plytka-dachowa-tradycja-i-nowoczesnosc/

Po więcej inspiracji wejdź na: www.cembrit.pl