Profil wentylacyjny Cembrit

Aby utrzymać dobrze wentylowaną przestrzeń za produktami Cembrit, należy zastosować profil wentylacyjny. Pozwala on na przepływ powietrza z dołu do góry okładziny. Jednocześnie zapobieganiu powstawania miejsc lęgu owadów, gryzoni i gromadzeniu się zanieczyszczeń.

 

 

Profil startowy Cembrit

Aby  zachować  prawidłową  odległość  na  zewnątrz,  pierwsza  deska powinna  być  10  mm  poniżej  profilu.  Spodnią  deskę  mocuje  się minimum 150mm od gruntu oraz 50mm od dachu, balkonów i innych konstrukcji  poziomych.  Zalecamy  malowanie  spodniej  części  dolnej deski, jeśli odległość od powierzchni gruntu jest mniejsza niż 150mm.

 

 

Profil końcowy Cembrit

Wykończenie można łatwo wykonać za pomocą profilu końcowego Cembrit. Od deski bądź panelu do profilu musi być minimum 5mm przestrzeni, co pozwoli na właściwe odprowadzenie wody.

 

 

 

 

Profil narożnik zewnętrzny Cembrit duży

Wykończenie jest łatwo wykonać za pomocą profilu narożnika zewnętrznego Cembrit. Od deski bądź panelu do profilu musi być minimum 5mm przestrzeni z opcjonalną linią uszczelnienia, co pozwoli na właściwe odprowadzenie wody.

 

 

Profil narożnik wewnętrzny Cembrit

Wykończenie wnętrza narożnika jest łatwo wykonać za pomocą profilu narożnika  wewnętrznego  Cembrit.  Od  deski  bądź  panelu  do  profilu musi być minimum 5mm przestrzeni z opcjonalną linią uszczelnienia, co pozwoli na właściwe odprowadzenie wody6. Profil parapetowy okienny Cembrit

 

 

 

Profil parapetowy okienny Cembrit

Zastosowanie profilu parapetowego okiennego Cembrit z aluminium pod oknami to trwałe i wytrzymałe rozwiązanie. Nie należy instalować desek czy paneli Cembrit poziomo w obszarach, gdzie będą narażone na działanie wody przez dłuższy czas. W celu prawidłowej wentylacji należy zachować minimalną odległość 10mm do deski bądź panelu zamontowanego poniżej. W przypadku parapetów okiennych dłuższych niż 3 metry należy wyciąć parapet w profilu podkładowym i założyć na 25mm. Jeśli używamy parapet z pionowym profilem wykończeniowym Cembrit, należy wyciąć podłużną szczelinę w profilu występu okiennego Cembrit i wygiąć do góry, tworząc 25 mm zakładkę.

 

 

 

Profil pionowy Cembrit duży

Wykończenie wokół okien i drzwi można łatwo wykonać za pomocą zewnętrznego profilu narożnego Cembrit. Od deski bądź panelu do profilu musi być minimum 5mm przestrzeni z opcjonalną linią uszczelnienia, co pozwoli na stosowny odpływ wody.

 

 

 

Profil poziomy Cembrit duży

Wykończenie ponad oknami i drzwiami można łatwo wykonać za pomocą zewnętrznego profilu narożnego Cembrit. Od desek bądź paneli i konstrukcji obramowania do profili poziomych musi być minimum 10mm przestrzeni, co pozwoli na właściwe odprowadzenie wody. Jeśli stosujemy profil wraz z płyta osłonową, złącze między profilem wykończeniowym, a płyta osłonową musi być uszczelnione szczeliwem do zastosowań zewnętrznych. Zalecamy korzystanie z wysokiej jakości masy uszczelniającej lub szczeliwa do użytku zewnętrznego.

 

 

 

Profil okapowy Cembrit duży

W celu uzyskania trwałego wykończenia, gdzie woda powinna być odprowadzana z konstrukcji, stosujemy profil okapowy Cembrit. Aby utrzymać płaszczyznę fasady należy od deski odciąć listwę o szerokości 30mm. W celu zapewnienia prawidłowej wentylacji należy zachować minimalną odległość 10mm od sąsiadujących powierzchni.

 

 

 

Profil pionowy T Cembrit

Ładnie wyglądające pionowe linie wykończenia do szczelin dylatacyjnych pionowych, można łatwo uzyskać przez zastosowanie profilu pionowego T Cembrit. Od deski do profilu musi być zachowane minimum 5mm przestrzeni z opcjonalną linią uszczelnienia, co pozwoli na właściwe odprowadzenie wody.

 

 

Profil uszczelniający Cembrit

Do bezspoinowego łączenia paneli. Profil uszczelniający można układać zarówno pionowo, jak i poziomo. Od deski do profilu musi być zachowane minimum 5mm przestrzeni z opcjonalną linią uszczelnienia, co pozwala na właściwe odprowadzenie wody.

 

 

 

 

 

Profil Cembrit FC dwustronny

Jako  alternatywa do profili aluminiowych oraz do łatwej wymiany w obszarach o wysokim ryzyku uszkodzenia. Profil Cembrit FC dwustronny z włókno-cementu stosujemy w narożach oraz w celu przykrycia szczelin. Od deski bądź panelu do nakładki musi być minimum 5mm przestrzeni, z opcjonalną linią uszczelnienia, co umożliwi właściwe odprowadzenie wody.

 

 

Więcej o montażu Cembrit Plank: https://budujodpowiedzialnie.pl/blog/montaz-cembrit-plank-praktyczny-przewodnik-czesc-1/

Lub: https://budujodpowiedzialnie.pl/blog/montaz-cembrit-plank-praktyczny-przewodnik-czesc-2/

Montaż Cembrit Panel: https://budujodpowiedzialnie.pl/blog/zasady-montazu-cembrit-panel/

Po więcej inspiracji wejdź na: www.cembrit.pl