Roczny przegląd techniczny

Zwykle okładzina fasadowa Cembrit nie wymaga żadnej konserwacji, aby zachowała wytrzymałość, właściwości i funkcję. Jednak wietrzenie może wpływać na wygląd fasady. Dlatego roczny przegląd techniczny szczelin wentylacyjnych, połączeń i mocowań to dobry pomysł. Wykrywanie i naprawa ewentualnych uszkodzeń przedłuża żywotność użytkową fasady.

Czyszczenie

Okładziny Cembrit można czyścić zimną lub letnią wodą, w razie konieczności z dodatkiem łagodnych domowych środków czyszczących bez zawartości rozpuszczalników. Spłukiwać dużą ilością czystej wody, aż do uzyskania idealnie czystej fasady.

Przed przystąpieniem do czyszczenia na pełną skalę zaleca się przetestować wybraną metodę czyszczenia na mniejszej powierzchni, aby upewnić się, czy efekt będzie zadowalający.

Czyszczenie pod wysokim ciśnieniem

Ostrzeżenie! Czyszczenie pod wysokim ciśnieniem poważnie oddziałuje na okładzinę włókno-cementową. Nadmierne lub złe stosowanie strumienia roztworu czyszczącego pod wysokim ciśnieniem może uszkodzić powierzchnię. Dlatego też nie zaleca się czyszczenia pod wysokim ciśnieniem.

Mchy i glony

Rozwój mchów i glonów można wyeliminować zwykłymi środkami dostępnymi na rynku. Przykładami są: podchloryn sodowy (np. znak handlowy: Klorin), który nie daje długotrwałego efektu, lub 2,5%, aktywny chlorek benzalkoniowy (np. znak towarowy: Rodalon), który działa długotrwale, zapobiegając rozwojowi nowych organizmów. Po zmoczeniu fasady czystą wodą środek nanosi się zgodnie z instrukcjami producenta. Nie wolno pozostawiać środka czynnego na fasadzie do całkowitego wyschnięcia. Spłukać go dużą ilością czystej wody.

Wykwity (naloty krystaliczne)

Wykwit to naturalnie występujący biały, proszkowaty osad, który może pojawiać się na cementowych materiałach budowlanych (takich jak: cegły, ściany cementowe, fugi oraz włókno-cement). Jest to wynik procesu, w którym wilgoć wyciąga kryształki soli na powierzchnię, odparowuje i pozostawia na powierzchni kredową substancję. Wykwity występują, gdy są spełnione wszystkie trzy następujące warunki:

  1. W materiale budowlanym występują rozpuszczalne w wodzie sole.
  2. W ścianie jest dostatecznie dużo wody, aby spowodować rozpuszczenie się soli, tworząc roztwór.
  3. Istnieje droga dla rozpuszczalnych soli do przejścia na powierzchnię.

Wykwit może także być oznaką wnikania wody za okładzinę. Dlatego należy sprawdzić, czy wszystkie otwory są właściwie pokryte i nie ma żadnej penetracji wody na skutek zbyt głęboko wbitych gwoździ. Pewna niewielka ilość wykwitów może naturalnie sama zaniknąć na skutek wietrzenia, jednak najlepiej jest podjąć działania, by je usunąć. Wykwity można usuwać rozcieńczonym roztworem octu w wodzie. Stopień rozcieńczenia wynosi od 20% do 50% obj. octu kuchennego w wodzie. W większości przypadków wykwitów 25% roztwór octu działa dobrze.

W celu osiągnięcia najlepszych wyników należy postępować według poniższej procedury:

  1. Zabezpieczyć powierzchnie, które nie będą poddane czyszczeniu. Spłukać wodą wszystkie rośliny wokół fasady przed spryskaniem jej roztworem octu i wody oraz po wykonaniu tej czynności.
  2. Zmoczyć wodą czyszczone powierzchnie i pozostawić je na 5 do 10 minut.
  3. Całą czyszczoną powierzchnię należy zmoczyć wodnym roztworem octu. Pozwolić, aby roztwór wnikał w głąb powierzchni przez 10 minut.
  4. Dokładnie spłukać wodą czyszczoną powierzchnię od góry ku dołowi i pozwolić, aby czyszczona powierzchnia wyschła na powietrzu. W przypadku wyjątkowo trudnych do usunięcia wykwitów może zachodzić konieczność drugiego spryskania i może być dodatkowo konieczne lekkie szorowanie powierzchni. Należy wtedy użyć szczotki z miękkim włosiem lub gąbki i lekko szczotkować. Nie czynić tego zbyt agresywnie, gdyż może to uszkodzić powierzchnię malowanego wyrobu. Jeśli to konieczne, powtarzać te kroki aż do osiągnięcia pożądanego rezultatu.

Malowanie

Wszystkie produkty włókno-cementowe Cembrit Plank, Cembrit Panel, Profil Cembrit FC są fabrycznie zabezpieczone farbą. Przed instalacją zaimpregnować należy krawędzie cięć przy użyciu wysokiej jakości 100% lateksowej farby akrylowej. Należy używać wyłącznie najwyższej jakości akrylowych farb lateksowych do użytku zewnętrznego. Potwierdzić należy zgodność farby dedykowanej do produktów wysokozasadowych z włókno-cementu u swojego dostawcy farby. Cembrit poleca 100% akrylową farbę lateksową i stosowanie wyłącznie farb najwyższej jakości. Wyroby włókno-cementowe poddane malowaniu muszą pozostać materiałem paroprzepuszczalnym. Nie należy gruntować ani malować, ani też nie barwić lewej strony wyrobów Cembrit. Deska Cembrit Plank CP 999 jest gruntowana fabrycznie, powłokę wykończeniową należy nakładać w ciągu 6 miesięcy od montażu. Stosować wysokiej jakości 100% akrylową farbę lateksową. Przed nałożeniem powłoki końcowej należy zawsze postępować według zaleceń producenta farby co do przygotowania powierzchni i nakładania farby.

UWAGA: Nigdy nie malować desek, paneli czy nakładek Cembrit farbami olejnymi. Zawsze malować z dala od bezpośredniego padania promieni słonecznych na 100% czystą i suchą powierzchnię w temperaturze powyżej 10°C. Zawsze starać się malować całe powierzchnie desek bez przerywania tej czynności, gdyż inaczej na powierzchni pojawią się linie.

Więcej an temat Cembrit Plank: https://budujodpowiedzialnie.pl/blog/cembrit-plank-czyli-ciekawy-pomysl-na-elewacje/

O Cembrit Panel przeczytasz tu: https://budujodpowiedzialnie.pl/blog/zasady-montazu-cembrit-panel/

Po więcej inspiracji wejdź na: www.cembrit.pl